- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تجارت با ایران هنوز کند است

تاثیراتی که از طرف دنیا بر ایران است، تجارت ما را کمی کند ساخته است، اگر این مشکل وجود نداشت ما بیشترین تجارت را با ایران می داشتیم. در حال حاضر تمام ضروریات ما از مواد خام گرفته تا مواد پخته، اکثراً ایرانی هستند.

افغانستان کشوری است که در طول سال های جنگ بسیار تخریب شده است. پس به بازسازی اقتصادی نیاز شدیدی دارد. در حال حاضر نود درصد نیازهایش از دیگر کشورها تامین می شود. در این میان کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان، هند و چین نقش به سزایی در اقتصاد کشور داشته اند.

 

خان جان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع در برنامه «آماج» در رابطه با نقش ایران در تجرات افغانستان گفت: روابط ما با ایران نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است. ما با ایران تنها روابط تجاری نداریم بلکه سه عر صه مشترک با این کشور داریم. آنها در بخش خصوصی بسیار قوی و امیدوار کننده هستند، در بخش صنایع وتولید نیز نقش دارند. در بخش تولید و صنایع ایران اولین کشوری بود که در حدود هشت سال قبل هنگامی که پارک صنعتی ایران ساخته می شد، ما را از لحاظ تجارت و از لحاظ مسلکی بودن این صنایع یاری کردند. حتی بخش مرکزی صنایع مشهد با ما حدود سه یا چهارماه کار کردند و در رشد و پرورش کتیرا همکاری کردند.

 

وی افزود: افغانهایی هم که در زمان جهاد در ایران بودند تجارب بسیار غنی را آموختند. حالا بسیاری از افغانها از ایران تشویق شده اند تا به پارک سنتی هرات بیایند و در آنجا سرمایه گذاری کنند. نه تنها افغانها بلکه دوستان ایرانی هم در بخش خوراک، شیر، لبنیات و سنگ مرمر سرمایه گذاری کرده اند. ایرانی ها در این قسمت کمک قابل ملاحظه ای به ما کرده اند.

 

خان جان در ارتباط با چگونگی گسترش تجارت ایران و افغانستان عنوان کرد: در ابتدا ما با ایران تنها دو یا سه جنس تجارت داشتیم اما این بخش بعد از سقوط طالبان گسترش یافت و تجارت روز به روز بیشتر شد تا اینکه امسال این رقم به یک میلیارد و ششصد میلیون دالر رسیده است. این رقم تجارت، بزرگترین رقم بعد از تجارت با پاکستان است. کشور ما هم که هیچ چیزی صادر نمی کرد حالا سالیانه شصت میلیون دالر به کشورهای دیگر صادرات دارد. پس تجارت ما رشد کرده است.

 

معاون اتاق تجارت و صنایع در خصوص همکاری های ایران در بخش ترانزیت اظهار کرد: بخش ترانزیت ما قابل مقایسه با گذشته نیست. در طول تاریخ صد ساله گذشته مشکلاتی که از لحاظ ترانزیتی در وقت شاه به وجود آمده، در زمان داوود خان به وجود آمده است و به هر نحوی که به وجود آمده است اولین کشوری که در این مورد به ما کمک کرده، ایران بوده است. بدون شک در این موضوع مشکلاتی هم زمانی درمرز بندر عباس ایجاد شد اما حالا تقریباً رفع شده است.

 

وی دلیل کند بودن تجارت با ایران را این گونه بیان کرد: تاثیراتی که از طرف دنیا بر ایران است، تجارت ما را کمی کند ساخته است، اگر این مشکل وجود نداشت ما بیشترین تجارت را با ایران می داشتیم. در حال حاضر تمام ضروریات ما از مواد خام گرفته تا مواد پخته، اکثراً ایرانی هستند. خوشبختانه ما با ایران اتاق مشترک داریم که در زمان شهید کاظمی ایجاد شده است. مرکز آن در تهران و کابل است. گاهی مشکلاتی در این اتاق پیش می آید ما می خواهیم آن را بازسازی کنیم. اتاق دیگری به نام هرات مشهد نیز داریم. این مناسبات روز به روز گسترده و خوب می شود.

 

الکوزی در خصوص دلیل مراودات تجاری افغانستان با کشورهای همسایه عنوان کرد: تجارت یک نوع رقابت و مارکت است. در مارکت می بینیم که عرضه چقدر و تقاضا چقدر است. به هر اندازه ای که تقاضا باشد به همان اندازه عرضه انجام می شود. ترانسپورت در تجارت، در تمامی دنیا تاثیر عمده دارد. ما که در حدود یازده میلیارد دالر واردات یا مصرف داریم. حدود نیمی از آن را از کشورهای هند، ایران و پاکستان وارد می کنیم چرا که آنها از لحاظ مسافت به ما نزدیک هستند. مصارف گمرکات کمتری بر مواد وارداتی افزوده می شود. در سالهای اولیه پس از طالبان زمانهایی بود که ما روزانه از ایران در حدود ده هزارتن سیمان و مواد ساختمانی که مورد نیاز بود وارد می کردیم.

 

وی در ارتباط با مشکلات تجارت کشور گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که فراروی تجارت افغانستان وجود دارد این است که دروازه های باز بسیاری در مرزهای کشور داریم و اجناس زیادی از این طریق قاچاق می شود. در این میان امکان دارد اجناس ضعیف بسیاری وارد شود. همچنین صدمات زیادی به تجارت قانونی می زند از حکومت افغانستان خواهشمندم در این رابطه به طور جدی کار کند و نگذارد که قاچاق در تجارت صورت بگیرد.