- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاکید عالمی بلخی بر حمایت سفارت افغانستان از مهاجرین افغان درآسترالیا

وحیدالله ویسی

وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در آسترالیا ، روز گذشته در ملاقات با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مقر این وزارت گفت که نیمی از وظایف اش را برای مهاجرین افغان در درآنکشوراختصاص میدهد.

 

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات با اشاره به سقف  پایین پذیرش مهاجر در آسترالیا گفت که آنکشور در چارچوب تفاهمنامه قبلی که با افغانستان در مورد مهاجرین امضا نموده است برخی از پروژه های انکشافی مانند شهرک مهاجرین السوان در ولایت کابل و برخی پروژه های عام المنفعه دیگررا حمایت می نماید.

 

عالمی بلخی از سفیر جدیدالتقرر افغانستان در آسترالیا خواهان توجه جدی به وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور گردیده گفت مهاجرین افغان به توجه بیشتر سفارت افغانستان نیاز دارد.

 

سفیر مذکور ضمن وعده همکاری و کمک به مهاجرین افغان در آسترالیا به هماهنگی وهمکاری بیشترمیان دو اداره تاکید نمود.