افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 16 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

تاکید رییس اجرائیه بر بلند بردن سطح تولیدات داخلی در کشور

رییس اجرائیه افغانستان میگوید هنوزهم تعهد کمک از سوی جامعه جهانی با افغانستان وجود داشته و برای استفاده بهتر از آن باید دربخش مبارزه با فساد دستاوردهای عملی وجود داشته باشد.

 

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت روز گذشته در اولین نشست کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران روی ایجاد زمینه کار، بلند بردن سطح تولیدات داخلی و منابع تمویل بدیل درصورت کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان تاکید کرد.

 

آقای عبدالله دراین نشست باشماری از وزرا و روسای ادارات ذیربط اقتصادی گفت، کمک های جامعه جهانی برای افغانستان کاهش خواهد یافت و ما باید نشان بدهیم که ظرفیت استفاده از این کمک ها را داریم.

 

” سطح کمک های بین المللی به آن سطح که درگذشته بوده باقی نمی ماند، طبیعی هم است اولویت های دیگری برای جامعه بین المللی پیدا شده و در قسمت کمک رسانی که حتمی بخشی از منابع را به آن طرف متوجه میسازد ما باید قابلیت وظرفیت را درخود نشان بدهیم که ما امروز از این کمک ها میتوانیم بهتر استفاده کنیم و حساب ده باشیم. ”

 

اما رییس اجرائیه مشخص نساخت که جامعه جهانی کمک هایش را به کدام بخش ها متمرکز خواهد کرد.

 

آقای عبدالله گفت رشد اقتصادی کشور در سال جاری پائین بوده وبرای بلند بردن عواید داخلی باید وزارت مالیه پروسه را ساده ساخته و سهولت های را دربخش پرداخت به موقع پول به پروژه های انکشافی مساعد سازد.

 

رییس اجرائیه از مسوولان ادارات ذیربط دولتی دربخش اقتصادی خواست تا توجه بالای رشد سکتور خصوصی و روی دست گرفتن برنامه های میان مدت ودرازمدت اقتصادی داشته باشند.

 

اما وی در عین حال گفت، از آغاز روی کارآمدن حکومت وحدت ملی از جمله 601 پروژه انکشافی که کارآن متوقف شده بود کار روی 281 پروژه آن دوباره آغاز شده است.

 

از چندی به این طرف انتقاد میشود که حکومت در بخش رشد اقتصاد وحکومت داری خوب وعده های را که به مردم داده بود عملی نکرده و درزمینه ایجاد شغل نیز کاری صورت نگرفته است.

 

دراین حال سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل مسایل مطرح شده ازسوی ریاست اجرائیه افغانستان را برای رشد اقتصاد کشور مهم میداند اما عملی شدن این برنامه ها را وابسته به امنیت در کشور میخواند:

 

” اینها باید نخست به وظایف اصلی شان که تامین امنیت و ثبات در کشور می باشد بپردازند و در کنار آن همزمان سیاست های اقتصادی خود را ازیاد نبرند اما هیچگاه بدون تامین امنیت سرتاسری پیشرفت، رشد و تولید اقتصادی صورت گرفته نمیتواند عواید داخلی نه تنها بلند نمیرود بلکه کاهش هم پیدا میکند. ”

 

مسوولان حکومت وحدت ملی تاکید میکنند باید وعده های را که به مردم داده اند با روی دست گرفتن برنامه های اقتصادی یک بخش آنرا عملی سازند.

 

اما کارشناسان و مردم عام در کشور میگویند عدم توجه حکومت در یازده ماه گذشته مردم را نسبت به کارکرد مسوولان بی اعتبار ساخته و آنان برای انجام کار موثر از سوی رهبران حکومت برای یک زنده گی بهتر در کشور مطمین نیستند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار