- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاکید رهبر جدید طالبان بر اتحاد و وحدت طالبان

ملا منصور در اولین پیغامش، روی وحدت طالبان تأکید نموده و وعده قناعت دادن به کسانی را داد که به گفته وی آزرده اند.

 

ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان خلاف ملا عمر رهبر پیشین این گروه که بعد از سقوط طالبان کسی صدایش را نشنیده بود، در روز دوم اعلانش به حیث رهبر طالبان، پیغامی را منتشر نموده و در آن روی اتحاد و وحدت طالبان و ادامه جنگ تأکید کرد.

 

بعد از آنکه خبر مرگ ملا عمر تایید شد و ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی اعلان شد شماری از اعضای رهبری طالبان مخالفت شان را با تعین ملا منصور به حیث رهبر این گروه ابراز داشتند.

 

ملا منصور در اولین پیغامش، روی وحدت طالبان تأکید نموده و وعده قناعت دادن به کسانی را داد که به گفته وی آزرده اند.

 

ملا اختر محمد منصور پروسۀ صلح با حکومت افغانستان را تبلیغات دشمن خواند.

 

با وجود آنکه این بیانات ملا منصور شماری را در مورد آینده پروسۀ صلح نا امید ساخته است، ولی تعدادی از کارشناسان می گویند: پیشرفت های که تا حال در بخش مذاکرات صلح با طالبان صورت گرفته است، همه تحت نظارت ملا اختر محمد منصور در حالی صورت گرفته است که وی معاون رهبر طالبان بود.

 

سمیع یوسفزی خبرنگار محلی نیوزویک می گوید: در حال حاضر ذهن آن عده طالبان که در داخل افغانستان می جنگند برای صلح آماده نیست و این وقت می گیرد تا رهبر جدید طالبان راه صلح را پیش گیرد.

 

در این حال مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان می گوید: برای پیشرفت پروسۀ صلح در افغانستان این خیلی مهم است که طالبان تحت قیادت یک رهبر واحد باشند.

 

متوکل افزود:

 

“اختر محمد منصور در چند سال گذشته توانسته است، تحریک طالبان را به پیش ببرد و اگر یارانش با وی بمانند می تواند طالبان را رهبری کند.”

 

این بیانات در حالی ایراد شده اند که قرار بود دور دوم مذاکرات صلح به روز جمعه دایر گردد ولی با نشر خبر مرگ ملا عمر، این مذاکرات به تعویق افتاد.