- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تار باریک انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری امسال شاید یکی از چالش برانگیزترین و مشکل سازترین موضوعی بوده باشد که در مدت بیشتر از یکسال زندگی مردم را با خود درگیر کرده است. انتخاباتی که انتظار می رفت حلال مشکلات کشور باشد، خود به یک مشکل بزرگ و لاینحل ملی تبدیل شد.

مردم در انتخابات از جان شان مایه گذاشتند و با تحمل خطرات واقعی به این پروسه شکوه بخشیدند، به این امید که مسیر واقعی توسعه و پیشرفت به روی مردم افغانستان باز شود و ارزش های دموکراسی در جامعه نهادینه شود؛ ولی اینطوری نشد وانتخابات به نهادینه شدن دموکراسی کمک نکرد و حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان را استحکام نبخشید.

پس از آن که روند شمارش آراء به بن بست رسید و با میانجیگری بین المللی مذاکرات سیاسی میان دو تیم آغاز شد، از نظر مردم افغانستان، انتخابات از مسیر واقعی و قانونی خود خارج شد و به یک پدیده صرفا سیاسی تقلیل یافت. اعتبار انتخابات به این است که مطابق قانون انجام شود و آرای واقعی مردم را به نمایش بگذارد، وقتی نتیجه انتخابات از صندوق های رأی معلوم نشود و میز گفتگوهای سیاسی تعیین کننده نتیجه انتخابات و چگونگی تشکیل حکومت آینده باشد، دیگر اعتبار زیادی برای انتخابات باقی نمی ماند.

از نظر مردم مسؤل این همه نابسامانی ها، نخبگان سیاسی و بخصوص تیم های انتخاباتی اند که این روند را بدنام و با بن بست مواجه ساخته اند؛ زیرا تا آن زمانی که مسأله انتخابات به مردم مربوط می شد، آنان به وظایف شان به درستی عمل کردند؛ اما زمانی که سرنوشت این پروسه به دست نهادها و تیم های انتخاباتی افتاد، روز به روز از اعتبار انتخابات کاسته شد و در نهایت به رسوایی کشیده شد.

اکنون تمامی مردم افغانستان و مقامات کشورهای خارجی از تیم های انتخاباتی می خواهند که نسبت به پذیرش نتیجه انتخابات و نحوه تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسند، ولی این تیم های انتخاباتی و بخصوص دونامزد انتخابات اند که تمامی مشکلات و بدبختی های مردم را نادیده گرفته و بر خواست های سیاسی شان تأکید می ورزند.

اکنون که پروسه بازشماری، تفتیش و ابطال آراء به پایان رسیده و زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات فرا رسیده است، این تیم های انتخاباتی اند که مانع این پروسه گردیده و اجازه نمی دهند که این روند خاتمه پیداکند.

اگرچه بخش بزرگ از اختلافات سیاسی میان دو تیم حل گردیده است؛ ولی تا هنوز هم موانع اندکی در مسیر توافق نهایی دونامزد باقی مانده است. چنانچه اختلاف موجود میان دو تیم را با توجه به شکاف های عمیق سیاسی که در دو ماه گذشته بر مناسبات دو تیم سایه افگنده بود، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، در می یابیم که این دو تیم برای رسیدن به توافقات سیاسی گام های نسبتا بلند و قابل اهمیتی را برداشته اند. ولی از آنجایی که در انتخابات، نتیجه¬ آن است که به مشکلات مردم خاتمه می بخشد و تشکیل یک ساختار جدیدسیاسی را ممکن می سازد، لذا توافقات انجام شده برای اطمینان مردم از آینده کشور و رفع صدها دغدغه و نگرانی از تشدید ناامنی ها و نابسامانی ها، کافی نیست. مردم می خواهند که هرچه زودتر به این جنجال ها پایان داده شود و یک حکومت هرچند ضعیف دراین کشور روی کار بیاید، تا بر بلاتکلیفی ها و سردرگمی های سیاسی موجود نقطه پایان گذاشته و نظم وامنیت نسبی در کشور برقرار گردد.

این روزها سرنوشت انتخابات و سرنوشت کشور و مردم افغانستان به تار باریک اختلافات انتخاباتی میان دو تیم پیوند خورده است. اگر در روزهای آینده هر دوتیم توانست ظرفیت و درایت سیاسی شان را در چانه زنی های سیاسی نشان دهند، ممکن است افق های جدید امیدواری برای مردم افغانستان باز شود؛ اما اگر تار باریک انتخابات در اثر روحیه زیاده خواهی و انعطاف ناپذیری ستادهای انتخاباتی به گسست مواجه شود، در این صورت مواجه شدن کشور به بحران های سخت و دشوار، دور از انتظار نخواهد بود.