افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 15 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

تاخیر در اعلام فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری

براساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات کشور قراربود فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شورای های ولایتی به روز بیست وپنجم ماه عقرب اعلام شود. اما به علت سه روزتآخیرکه در فهرست مقدماتی به میان آمد فهرست نهایی نامزدان نیزبا چند روز تاخیراعلام خواهد شد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که این نهاد امروز نامزدان احتمالی ریاست جمهوری را که نام هایشان از فهرست نخستین حذف شده بود را برای بررسی اسناد شان به این کمیسیون فراخوانده بود.

درحالی که قراربود فهرست نهایی نام های نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به روز بیست وپنجم ماه عقرب اعلام شود اما اکنون این زمان به پایان رسیده است هنوزهم بررسی ها درباره شکایت های انتخاباتی در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ادامه دارند.

دبیر کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی نادرمحسنی گفته است:«چون کار رسیدگی و بررسی های ما عملآ در خود کمیسیون انتخابات جریان دارد حتی همین لحظه هم، بنابر این آنها موافق با این است، من فکر نمیکنم که در تمام افغانستان کسی مخالف این باشد که برای تامین عدالت انتخاباتی و تامین بیشتر شفافیت، اگر چند روزی هم فهرست نهایی به تاخیر بیافتد این مشکلی را ایجاد نمیکند.»

یک هئیت ازسوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همراه با نمایندگان نامزدان حذف شده برای بررسی چگونگی ثبت اسناد نامزدان ریاست جمهوری به کمیسون مستقل انتخابات آمده بودند، این هئیت فردا نیزبه بررسی هایش درباره چگونگی ثبت اسناد در کمیسیون مستقل انتخابات ادامه خواهد داد.

شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برای همکاری با این هئیت به کمیسیون آمده بودند.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات چگونگی ثبت اسناد را بسیار شفاف خوانده است.

رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات کشور ضیاء الحق امرخیل گفته است:«یک هیئت از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده بود که می خواستند شکایات نامزدان را که در فهرست نخستین نامزدان ریاست جمهوری راه نیافته بودند بررسی کنند. ما تا حد توان با آنها همکاری کردیم و سهولت های را نیز ایجاد کردیم.»

اسناد نامزدان ریاست جمهوری وشورای های ولایتی پس از ثبت در کمپیوترها آرشیف میشوند. کارمندانی که مسؤلیت نگهداری داری این بانک اطلاعاتی را دارند گفته اند که هرباری که قفل محل نگهداری اسناد بازمیشود برای بسته کردن دوباره از قفل جدید استفاده می گردد وشماره قفل نیزدر نزد فرد مسؤل ثبت می گردد.

رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه دست برد را درباره اسناد نامزدان ناممکن گفته است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار