- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افشاگری بی بی گل در مورد خشونت جنسی در ادارات افغانستان!

رولا غنی [1]

به گزارش افغان تلکس، به تازه گی رولا غنی همسر رییس جمهور اشرف غنی گفته است که زنان در اداره‌های دولتی و خصوصی مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند.
رولا غنی به ستایش از برخورد مردم نسبت به زنان در چند دهه پیش پرداخته و گفته است: خوب به یاد دارم که 44 سال قبل زنان به چشم نیک دیده می‌شدند، مردها به چشم ناموس خود می‌دیدند، اما حالا زنان در ادارت دولتی و خصوصی، در بازار ها، و در هر جای مورد خشونت‌های جنسی قرار می گیرند .

در همین حال نادر نادری رییس کمسیون مستقل اصلاحات اداری گفته است که این اداره بر سر پالیسی نقش و مصئونیت زنان در ادارات کار کرده و امیدوار است که به زودی محیط بهتری را برای زنان در ادارات فراهم کنند.

آقای نادری گفته است: این کمسیون پالیسی را برای نقش و مصونیت زنان در ادارات دولتی ایجاد کرده و تلاش می‌کند مجازات و مکافات را هم در نظر داشته باشیم.

رییس کمسیون اصلاحات اداری از افزایش ظرفیت زنان شاغل بر اساس این پالیسی نیز خبر داد.