- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بی بی گل جان مسیحی علمای اسلامی را ارشاد فرمودند!

 

 

 

بانوی اول کشور نمایندگانی از شورای علما را به حضور پذیرفت.

 

این تیتر برخی از نشریات کشور در دو روز گذشته بود.

 

بی بی گل خانم مسیحی لطف کردند و تعدادی از نمایندگان شورای علما را به حضور پذیرفتند و آنان را ارشاد و راهنمایی فرمودند.

 

در خبرها آمده بود که بی بی گل مسیحی خشونت مسلمانان به زنان را غیر انسانی دانسته به علمای کشور دستور دادند که به مردم بگویند با زنان مهربان باشند.

 

بی بی گل به علما تذکر دادند که تعلیم و تربیت موثرترین ابزار در رابط به کاهش و از بین رفتن خشونت است و علما این موضوع را جدی بگیرند.

 

فقط یک جمله دیگر می نویسم! ببینید کار ما بکجا رسیده که علمای دینی ما توسط یک خانم مسیحی ارشاد می شوند.!

 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.