افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 26 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

بیش از ۷۰ شورشی درعملیات های کماندوی ارتش افغانستان کشته شدند

فرمانده لوای کماند اردوی ملی افغانستان گفت که درعملیات های نیروهای کماندوی ارتش کشور درسه ماه گذشته بیش از هفتاد شورشی کشته شدند و بیش از هفتاد تن دیگرشان زخم برداشته اند.

فرمانده لوای کماندوی اردوی، ارکانحرب جنرال سید عبدالکریم گفت که این عملیات ها دربخش های گونه گون کشورانجام شده اند.

وی می افزاید که نیروهای کماندو درحال حاضر توانایی عملیات های شب هنگام را نیز دارند.

عملیات شبانه به یکی از موضوع جنجال برانگیر میان نیروهای خارجی و دولت افغانستان مبدل شده است.

پیش ازاین ناتو ازعملیات های شبانه حمایت کرده و آن را مصئون ترین راه برای دور کردن فرماندهان شورشیان از صحنه نبرد می دانند و تأکید می ورزند که این عملیات را با سهیم ساختن نیروهای ویژه افغان ادامه خواهند داد.

ناتو تأکید ورزیده است که در بیش از ۸۵ درصد از عملیات های شبانه هیچ فیری صورت نگرفته است و هیچ تلفاتی در پی نداشته است.

گفته می شود که شمارنیروهای کماندوی اردوی ملی به بیش از نه هزار رسیده است و قرار است که این شمارافزایش یابد.

فرمانده لوای کماندوی اردوی ملی افزود که نیروهای کماندو عملیات های مستقل و مشترک را در برابر شورشیان دربخش گونه گون انجام داده اند.

وی می افزاید که نیروهای کماندو با جنگ افزارهای پیشرفته و با معیارهای نیروهای ناتو مجهزشده اند.

وی افزود که درهر دورآموزشی نزدیک به یک هزارتن آموزش های ویژه می بینند و هرروز توانایی ها برای عملیات های مستقل دراین نیروها بیشتر می شوند.

وی می افزاید که برخی ازعملیات های هوایی با چرخ بال های اردوی ملی دربخش های گونه گون نیز انجام می شوند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار