- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بیش از چهارتُن مواد مخدر از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر حریق شد

[1]

بیش از چهارتن مواد مخدر در دومین دورپروسه حریق و محو مواد مخدر، از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات به آتش کشیده شد

در مراسمی که روز گذشته به همین خاطردر ولسوالی گذره ولایت هرات برگزارشده بود ، اراکین بلندپایه ملکی و نظامی مرکز و هرات حضورداشتند.

مقامات محلی درولایت هرات می گویند: این مقدار مواد مخدر که نزدیک به پنج تُن می رسید درجریان سال جاری توسط نیروهای امنیتی ازمناطق مختلف هرات کشف وبدست آمده است.

بنا به اظهارات مقامات پولیس ولایت هرات : درپیوند به موضوع قاچاق این مقدار مواد مخدرتا کنون بیش از300 نفر بازداشت شده اند.

آقای احمدی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که به ولایت هرات سفرکرده است ، درجمع خبرنگاران گفت: درجریان سال 1390 هجری شمسی ده ها تُن مواد مخدر درکشور کشف وازبین برده شده است.

او با اذعان براین که بنادر اسلام قلعه درهرات و زرنج درنیمروز محراق توجه قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، تصریح کرد: چرا که این دو بندر ازجمله بنادر اصلی ومهم افغانستان به شمار می آید.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدرکشوردرادامه خاطرنشان کرد: برنامه گسترده ای را روی دست دارند که با قاچاقچیان وتولیدکنندگان مواد مخدر درتمام ساحات افغانستان برخورد شدید صورت گیرد.

آقای احمدی اضافه کرد: به منظورجلوگیری ازقاچاق مواد مخدربه کشور جمهوری اسلامی ایران عملیات های مشترکی را با پولیس مرزی دوکشور به مرحله اجرا گذاشته شده است ونتایج پرباری را هم به همراه داشته است.

او خواهان همکاری جدی کشور های همسایه به هدف مبارزه با معظل تولید و قاچاق مواد مخدر درافغانستان شد.

درهمین حال داود شاه صبا والی هرات یکی ازاولویت های کاری اداره اش ، مبارزه با کشت تولید وقاچاق مواد مخدرعنوان کرده ، تاکید کرد : درتلاش هستند تا میزان کشت مواد مخدر را به صفر کاهش دهند.

او گفت: این دومین بار است که درجریان سال جاری مواد مخدر کشف شده حریق وازبین برده می شود.

سید احمد سامع قوماندان زون ساحوی پولیس در غرب کشور نیزازآماده گی کامل نیروهای تحت امرش در راستای مبارزه با کشت وقاچاق مواد مخدرسخن به میان آورده، گفت : ارگان های امنیتی با تمام قوا برای از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر تلاش خواهند کرد.

او از تمام مردم خواست تا با ارگان های پولیس برای از بین بردن این معظل اجتماعی همکاری کنند.

درحالی سخن ازمحو وبه صفر رساندن کشت وقاچاق مواد مخدردرولایت هرات زده می شود که باشنده گان این ولایت با نگرانی جدی ازافزایش روزافزون معتادین به مواد مخدر خواهان توجه ارگان های محلی به این چالش عمده شده اند

آمار های ارائه شده حاکی ازآن است که درحال حاضر بیش ازیک صد هزار معتاد درغرب کشور وجود دارند وتاکنون هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری ازافزایش این آمار دراین حوزه صورت نگرفته است

avapress