- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بیرق افغانستان نیمه افراشته شد/ رئیس جمهور امروز را ماتم ملی اعلان کرد

افغانستان

 

به دنبال حمله مرگبار در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را ماتم ملی اعلان کرده‌است.

 

رئیس جمهور غنی دیشب امروز یکشنبه را ماتم ملی در افغانستان اعلام کرد.

 

آقای غنی همچنان گفت که دستور تحقیقات دربارۀ این حادثه را داده‌است:

 

“دستور ایجاد کمیسیون با صلاحیت را متشکل از شخصیت های ملی دولتی و غیر دولتی به رهبری لوی سارنوال کشور داده ام تا در خصوص این واقعه تحقیقات همه جانبه کند.”