- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بیجا شدن صدها خانواده در ولسوالی پچیراگام ننگرهار

بیجا شده

 

صدها خانواده در اثر جنگ و درگیری در ولسوالی پچیراگام ننگرهار منازل خود را ترک نموده به مناطق نزدیک شهر جلال آباد کوچیده‌اند.

 

اکثریت این خانواده‌ها همۀ داشته های خود را ترک نموده‌اند.

 

یکی از این بیجا شده‌گان چنین می‌گوید:

 

” طوری کوچیده‌اند که نتوانسته اند کدام چیزی با خود بگیرند. صرف اطفال خود را در بغل گرفته نه با خود بستره برده‌اند و نه ظرف و فرشی.”

 

در این میان عطا الله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار می‌گوید که حدود هزار تن از پچیراگام کوچیده اند و برای رسانیدن کمک های اولیه به آنها تلاش می‌کنند ولی امکانات محدود در دست دارند.