افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 8 آگوست , 2015 لینک کوتاه خبر :

به دولت پیوستن دوگروپ ازمخالفین مسلح در فاریاب

براساس اظهارات یک عضو ولسی جرگه ورییس شورای ولایتی فاریاب، دوگروپ ازمخالفین مسلح دولت با گذاشتن سلاح های شان برزمین، به پروسهء صلح پیوسته اند.

 

سیدعبدالباقی هاشمی رییس شورای ولایتی و داکترنقیب الله فایق نمایندهء مردم فاریاب درپارلمان دیروز گفتند، قوماندانان وسرگروپ های این افراد با عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری درمرکز ولسوالی قیصارملاقات کردند.

 

به گفته آن ها ارتباطات همچنان با سایرگروه های مخالف مسلح درفاریاب ادامه داشته و امکان آن می رود که درآیندهء نزدیک شماری زیاد طالبان مسلح با دولت بپیوندند.

 

داکترنقیب الله فایق وکیل درولسی جرگه ازتسلیم شدن 140 مخالف مسلح داز ولسوالی های پشتونکوت المار و قیصار خبرداده می گوید، گروپ اول که تعدادشان 40 نفرمی باشد به سرگروپی پیرمقوماندان و محمدرسول از مربوطات ولسوالی پشتونکوت به پروسهء صلح پیوستند.

 

داکترنقیب الله فایق گفت:

 

“یک گروپ طالبان به سرکرده گی پیرمقوماندان و محمد رسول قوماندان ازمنطقهء مرشکار ولسوالی پشتونکوت که آن ها از قریه های شان دوررفته بودند و آنها ناگزیرشدند، تماس گرفتند و آنها دیروزعملاً با چهل نفر افراد مسلح شان به حکومت افغانستان پیوستند.”

 

آقای فایق همچنان افزود، یک گروپ دیگر که تعداد شان به صد نفرمی رسد به سرگروپی امین بیگ ازمنطقه ی قرایی المارتسلیم دولت شدند. می گفت:

 

“امین بیگ درقرایی الماربود و به اساس فشارهایی را که طالبان در آن مناطق داشتند و مناطق را تصرف کرده بودند و آنها ناگزیربه طالب ها پیوسته بودند و قرایی که تصرف شد، آنها با سلاح های دست داشته که تعداد شان نزدیک به صد تن هست دیروز به قوماندان امنیه و همچنان مسوولین ریاست امنیت ملی که به قرایی رفته بودند، آنها رسماً به حکومت پیوستند و آنها فعلاً به ولسوالی المارآمده اند تا به قیصاربروند وبا معاون صاحب اول امروز دیدارکنند.”

 

ازسویی هم سیدعبدالباقی هاشمی رییس شورای ولایتی فاریاب نیز با تایید این خبر اظهار داشت که گفتگو ها وارتباطات با سایرگروه های مخالف مسلح درفاریاب جریان دارد. وی اضافه کرد، این افراد طالبانی بودند که ازمدت یک الی دوسال درصفوف طالبان قرارداشتند.

 

سیدعبدالباقی هاشمی گفت:

 

“این خبرواقعیت دارد 80 نفر از قرایی به سرکردگی امین بیگ و 60 نفرهم از ولسوالی پشتونکوت تسلیم شده اند، البته به نماینده گی پیرمقوماندان و تعدادمحدودی هم از ولسوالی قیصارتسلیم و پروسه ی تسلیم شدن ها جریان دارد، تا دوروز بعد تسلیم می شوند و در تعدادشان افزایش به عمل می آید چون ارتباطات بین شان هست آ نها وعده داده اند و می آیند.”

 

همچنان گفته می شود که سرگروپ های این افراد پس ازملاقات با معاون اول درمرکزولسوالی قیصار به روند صلح پیوسته اند.

 

آقای فایق دراین مورد گفت:

 

“نماینده های آن ها دیشب ناوقت شب به قیصار رسیدند و با معاون اول صحبت و دیدارکردند. معاون اول آنها را تشویق کرد . برای شان گفت که حکومت برای تان تمام زمینه ها را فراهم می کند، امنیت شما را می گیرد، اشتغال برای شما ایجاد می کند و شما می توانید که به قریه های خود و یا داخل شهر به روحیهء آرام زنده گی کنید و یا هم شما می توانید در پهلوی نیروهای امنیتی، ازمناطق تان دفاع کنید.”

 

درمورد اینکه سرنوشت بعدی افراد پیوسته به روند صلح به کجا خواهد انجامید؟ رییس شورای ولایتی فاریاب می گوید:

 

«سرنوشت افراد قبلی هر چه شده باشد، سرنوشت این ها هم همانطورمی شود. حکومت برای این ها زمینهء کار را مساعد می کند و در جا های امن بود وباش می کنند، چون این ها به پروسهء صلح پیوسته اند از پروگرا مهای صلح مستفید می شوند.”

 

با تلاش زیاد نتوانستیم تا نظرمقامات امنیتی فاریاب را درزمینه با خود داشته باشیم . اما مولوی اسدالله جمالی رییس شورای صلح فاریاب با تایید این خبر گفت:

 

“من هم دیروزدر ولسوالی قیصاربودم و در آنجا معلومات داشتم که پیرم قوماندان ازمرشکار همراه با رسول قوماندان این ها به پروسهء صلح آمدند و پیوست شدند، اما تا به حال لست نهایی شان را به ما روان نکردند و اصلاً طرزالعمل این طوراست که اول به امنیت ملی می آیند و امنیت آن ها را خلع سلاح کرده و ارقام نهایی شان را به ما می رساند. از تسلیم شدن آن ها به طور اجمالی من خبردارم. درست است و می پذیرم.”

 

ریس کمیتهء صلح فاریاب همچنان گفت با پیوستن این افرادمسلح، امنیت و آرامش درساحات زیاد ولسوالی های المار، قیصار و پشتونکوت تامین خواهد شد.

 

گروهء طالبان درخ مورد پیوستن این افراد تا اکنون چیزی نگفته اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار