- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره برداری از 13 حلقه چاه در شهرک مهاجرین ولایت فراه

%da%86%d8%a7%d9%87

 

از این 13 حلقه چاه 400 خانواده عودت کننده در شهرک گورجی مستفید می شوند.

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه از بهره برداری 13 حلقه چاه آب آشامیدنی به تاریخ 2 قوس خبر داده است.

 

رحم الدین ریگوال آمر امور مهاجرین آن ولایت گفت که، این چاه ها به کمک ریاست احیاء وانکشاف دهات ولایت فراه به عمق 40 متر در شهر گورجی حفر گردیده است.

 

ریگوال افزود که از این 13 حلقه چاه 400 خانواده عودت کننده در شهرک گورجی مستفید می شوند.

 

وی علاوه نمود که شهرک گورجی در شرق شهر فراه موقعیت دارد و در آن 1030 خانواده عودت کننده بود و باش دارند.