- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره برداری از یک کانال آب در کنر

یک کانال آب به ارزش 14میلیون افغانی در مرکز ولایت کنر به بهره برداری سپرده شد.

 

وحید الله کلیمزی والی کنر گفت: این کانال آب هفت کیلومتر طول دارد و 600 جریب زمین زراعتی را آبیاری می کند

 

آقای کلیمزی گفت: پول ساخت این کانال از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.