- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره برداری از پروژه آبرسانی در ولایت پکتیا

پروژه عام المنفعه

 

یک پروژه آبرسانی در مربوطات ولایت پکتیا تکمیل شد.

 

این پروژه مورد استفاده ی 220خانواده قرار گرفت.

 

این پروژه شامل حفر(۱۰) چاه آب آشامیدنی صحی و نصب بمبه دستی بوده که به هزینه حدود(۱) ملیون افغانی، مساعدت اداره یونیسف از طریق برنامه آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری وزارت احیا و انکشاف دهات در چند قریه ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا  تکمیل و مورد استفاده حدود(۱۵۰۰) باشنده دهاتی قرار گرفت.