- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره برداری از۵۴۴ پروژه در ولایت کندز

رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت کندز می گوید، از طریق ۵ برنامه کاری در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۵۴۴ پروژه عام المنفعه در سکتورهای مختلف در سطح ولایت کندز تطبیق و به بهره برداری سپرده شده، که از آن در حدود ۱۸۳۹۳۷ فامیل قرا و قصبات این ولایت به شکل مستقیم مستفید گردیده اند.

 

انجنیر صبغت الله نظری رئیس احیاء و انکشاف دهات کندز گفت که این پروژه‎ها، از طریق برنامه همبستگی ملی به هزینۀ بیش از ۸۹۸ میلیون افغانی از بودجه وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق گردیده است:

 

“اداره ریاست احیاء و انکشاف دهات به تعداد ۵۴۴ پروژه عام المنفعه را در سطح ولایت کندز به هزینه مجموعی هشت صد و نود هشت میلیون و دوصد و شصت‌ هشت ‌هزار و نُه و ‌صد و پنجا و هفت افغانی از بودجه وزارت انکشاف و دهات تطبیق گردیده و به بهره برداری سپُرده شده که عملاً مردم از آن استفاده می‌کنند و در اختیار مردم قرار گرفته است.”

 

رئیس احیاء و انکشاف دهات این ولایت تصریح کرد که نا امنی و بی‌ثباتی بالای هر پروسه و جریان تأثیرات منفی خود را می‌داشته باشد، اما در امور کاری این ریاست موانع بوجود نیامده است، چون مردم از برنامه‌های این ریاست پُشتیبانی می‌کنند و مردم تلاش به خرچ می‌دهند که پروژه‌ها در قرا و قصبات شان تطبیق شوند.

 

آقای نظری گفت، این پروژه‌ها شامل جغل اندازی سرک‌ها، اعمار پُل و پُلچک‌ها، اعمار مکاتب، ساخت و ساز سرک‌ها، حفاری چاه‌های آب آشامیدنی صحی، شبکۀ‌های آبرسانی، تمدید برق، ایجاد مراکز اجتماعی برای شوراهای محلی، ساختن حمام، تشناب‌های‎ عصری، کندن کاری و بازسازی کانال‌ها، دیوار‌های اسنادی و غیره پروژه‌ها را احتوا می‌کند.

 

وی افزود:

 

“این پروژه‌ها در سکتورهای مختلف تطبیق شده است، از جمله احداث ۳۵۶ کیلومتر سرک است، ۱۳۱۲ پایه پُل و پُل‌چک است، ۹۹۰ حلقه چاه آب است، ۱۴۰ حلقه چاه ترمیم شده است، ۲۱۰۰ کیت صحی توزیع شده، ۲۰ پایه پمپ دستی آب نصب شده، ۲ مرکز برای مالداری و خیاطی به مردم ساخته شده است، ۹،۳ کیلومتر کندن کاری زابر صورت گرفته، ۳۰۴۸ متر شبکه‌ای آب‌رسانی تطبیق شده و غیره…”

 

موصوف اضافه کرد که این پروژه‌ها به شمول ساحات مرکزی شهر کندز در ولسوالی‌های علی آباد، امام صاحب، دشت ارچی، قلعه زال، خان آبادو چهاردره به بهره برداری سپرده شده اند.

 

با این حال شماری از مستفید شوندگان، از کار و فعالیت اداره احیاء و انکشاف دهات قدردانی کرده، می‌گویند که با تطبیق این پروژه‌ها باشنده گان دهات به سهولت‌های بیش‌تری دسترسی پیدا کرده اند.

 

وی گفت:

 

“سید رحمان استم از ولسوالی امام صاحب کندز، قبلاً ما محصولات زراعتی و مریض خود را به بسیار مشکلات به مرکز شهر انتقال می‌دادیم، ولی حالا که پُل و پُل‌چک اعمار شده و سرک ما جور شده مشکلات ما حل گردیده است و ما از این برنامه خوش هستیم.”

 

“حسیب الله هستیم از ولسوالی خان آباد، برای ما چاه جور کرد، سرک ما را جور کرد و برای ما برق جور کرد و حالا مشکلات رفع شده، تمامی مردم قشلاق از کار ریاست احیاء و انکشاف دهات خوش هستند.”

 

بر اساس اظهارات مسئولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت کندز، آنان پلان دارند در سال ۱۳۹۵ بالاتر از این کمیت پروژه‌های عام المنفعه را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تطبیق کنند.