- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بند شاه توت چه تسهیلاتی را به ارمغان می آورد؟

بند شاه توت

بند ذخیره شاه توت پس از ساخته شدن بیش از 2557 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد.

هیات انجنیران وزارت انرژی و آب از ساحه بند شاه توت که بالای رودخانه میدان- وردک (دریایی کابل) در منطقه تنگی للندر ساخته می شود دیدار کرد. ظرفیت مجموعی ذخیره آبی این بند 146 ملیون متر مکعب آب می باشد.با ساخت این بند برای بیش از 2 ملیون نفر آب آشامیدنی صحی تامین میگردد.