- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بند سلما به زودی افتتاح می شود

نیروهای مشترک امنیتی تدابیر خاص برای پیشرفت کار بند سلما روی گرفته اند تا کار این پروژه به بهره برداری برسد.

مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان ابراز امیدواری میکنند که تا دو ماه دیگر بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات افتتاح می شود.

فهیم الله ضیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید، وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش میکند که کمیته حفظ و مراقبت بند سلما را تشکیل دهد تا از آسیب های احتمالی به این پروژه جلوگیری شود.

حالا من پریت وهرا سفیر هندوستان در کابل به ولسوالی چشت ولایت هرات سفر کرده است تا پیشرفت کار بند سلما را که اخیراً به نام بند دوستی افغان – هند یاد شده است از نزدیک مشاهده کند.

دولت افغانستان تقریباً یازده سال قبل قرارداد برای اعمار بند سلما با مقامات هندوستان به امضا رساند. اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی و آنچه دخالت کشورهای همسایه به ویژه پاکستان خواند شد به کندی پیش رفت.

با تکمیل کاربند سلما در پهلوی کاریابی شماری از مردم محل، هزاران هکتار زمین آبیاری میشود و همچنان حدود چهل و دو میگاوات برق نیز تولید میگردد.

حالا مسئولان امنیتی در هرات اطمینان میدهند که کدام تشویش بابت امنیت بند سلما وجو ندارد.

دگر جنرال تاج محمد جاهد قوماندان قول اردوی دوصد و هفت ظفر در غرب افغانستان اطمینان میدهد که نیروهای مشترک امنیتی تدابیر خاص برای پیشرفت کار بند سلما روی گرفته اند تا کار این پروژه به بهره برداری برسد.

اظهارات مقامات امنیتی در حالی گفته میشود که چندی قبل مسئولان کندک محافظت بند سلما گفته اند که یکصد و هشتاد و هشت تن از نیروهای امنیتی بخاطر حفاظت از بند سلما آموزش های مسلکی دیده اند و همچنان ازیک سال به این سو شصت درصد از پرسونل امنیتی در این پروژه افزایش یافته است.