- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بلخی: مهاجرت افغانها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

بلخی

 

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که روز گذشته به مناسبت روز جهانی پناهنده در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل صحبت میکرد گفت نسبت به سال 2015 در سال 2016 مهاجرت افغانها به کشورهای اروپایی کاهش یافته است .

 

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت در سال گذشته حدود 250 هزار افغان در کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی کرده بودند اما از آغاز سال 2016 الی 12 جون حدود 39439 افغان در کشور های اروپایی تقاضایی پناهندگی کرده اند و در چهار ماه نخست این سال 3557 تن به صورت داوطلبانه از کشورهای اروپایی ، استرالیا و اروپا به کشور برگشته اند .

وی علت کاهش مهاجرت های افغان ها را امنیت ، تطبیق پروژه های زیر بنایی و اقتصادی از سوی حکومت افغانستان در سطح منطقه ، مسدود شدن مرزهای برخی از کشورهای اروپایی و اعلام حضور دوباره نیروهای ناتو در افغانستان دانست و از تمامی جوانان خواست که کشور را ترک نکنند .

وزیر امور مهاجرین در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت برای جلوگیری از اخراج اجباری و تبعیض نسبت به مهاجران افغان تا اکنون بیش از 100 جلسه و ملاقات های متعدد و مثمری را با نمایندگان کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا داشته است به گفته وی کشورهای اروپایی میخواستند بدون قید و شرط از جمله 250 هزار افغان حدود 40 در صد آنان را بصورت اجباری اخراج نمایند .

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که این وزارت توانسته است تا هنوز از اخراج اجباری اینها جلوگیر نماید عالمی بلخی افزود عودت غیر داوطلبانه باید در چارچوب تفاهمنامه صورت گیرد .

عالمی بلخی اظهار نمود که در گذشته با برخی از کشورهای اروپایی تفاهمنامه های وجود داشته است که مطابق آنها عمل میشود همچنان با برخی از کشورهای که تفاهمنامه وجود ندارد مذاکره روی تفاهمنامه جریان دارد و تلاش می شود تفاهمنامه های داشته باشیم که در آن تصمیم گیری مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کننندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تطبیق برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شود.

وی افزود انتظار میرود این تفاهم نامه ها تا قبل از اجلاس بروکسل نهایی شود و به شمول وزارت خانه ها و نهاد های مختلف در رابطه به این موضوع کار میکند که در جلسه تحت ریاست رییس جمهور با اشتراک رییس اجراییه پس از تصویب پارلمان نهایی خواهد شد .

وزیر امور مهاجرین در رابطه به مهاجرین افغان در پاکستان گفت با این کشور در ارتباط به تمدید کارتهای اقامت مهاجرین افغان و راجستریشن افغان های فاقد مدرک توافق صورت گرفته است اما این توافقات تحت تاثیر مسایل سیاسی میان دوکشور قرار گرفته است به گفته وی در آواخر این ماه به منظور تمدید کارت های مهاجرین افغان در اسلام آباد نشسته سه جانبه افغانستان ، پاکستان و ایران برگزار خواهد شد .

سید حسین عالمی بلخی گفت کارتهای آمایش 840 هزار پناهنده افغان و اقامت 560 هزار مهاجرین افغان در ایران تمدید شد و با این کشور در ارتباط به قانونمند سازی افغان های فاقد مدرک نیز توافق صورت گرفته است همچنان زمینه های آموزی برای هزاران افغان بدون مدرک در ایران فراهم گردیده است .

عالمی بلخی در برخی از صحبت هایش گفت با آنکه از سال 2001 تا اکنون حدود 6 میلیون از پناهندگان افغان ، داوطلبانه به کشور عودت کرده اند هنوز هم 7234531 تن از مهاجرین و پناهندگان افغان در خارج از کشور به سر میبرند که از آن جمله حدود سه میلیون در پاکستان ، حدود 2,4 میلیون در ایران 658081 نفر در سایر کشور های منطقه و 354962 نفر پناهجویان در کشور های اروپایی و استرالیا ، می باشند همچنان تا کنون 59301 افغان سند پناهندگی ، 62154 افغان اقامت دایم و 570930 نفر تابعیت کشورهای اروپایی ، استرالیا و یا آمریکا را دریافت نموده اند .