- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بسم الله محمدی در چنگال دادستانی!

بسم الله محمدی وزير دفاع سابق که متهم به چور بخشی از زمین های شیرپور می باشد، حالا در يك رسوايي تازه گير مانده است.

 

بسم الله خان که هنوز در قرارداد هاي تیل وزارت دفاع متهم است، حالا دوصد هزار دالر از شخصي بنام عطامحمد اميری ریيس سابق شوراي ولايتي پنجشير قرضدار مي باشد و چند سال مي شود كه پول وي را با استفاده از زور و قدرت حكومتي نمي دهد و قصه به جنجال كشيده است.

 

گفته مي شود ريیس شوراي ولايتي عليه بسم الله محمدی در دادستانی عارض شده و جناب وزير دفاع تحت تحقيق دادستانی قرار دارد.

 

دادستانی براي بسم الله محمدی مهلت تعيین كرده در صورتي كه پول هاي قرضداری اميري را نپردازد زنداني خواهد شد.