- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری پنجمين كنفرانس گفتگوهاي امنيتي درهرات

هرات

 

انستيتوت مطالعات ستراتژيك افغانستان، پنجمين كنفرانس گفتگوهاي امنيتي را درهرات برگزار کرد.

 

برگزار كننده گان مي‎گويند در اين كنفرانس ١٢٠مقام و كارشناس افغان همراه بانماينده‎گان بيست كشور و سازمان بين المللي اشتراك دارند.موضوع اصلي اين كنفرانس تلاش براي ايجاد و اجماع فكري وسياسي براي يافتن راهكارهاي در خصوص مشكلات امنيتي افغانستان و كشورهاي منطقه خوانده شده‎است.

 

به اساس گفته‎هاي برگزار كننده‎گان قرار است دور ششم گفتگوهاي افغانستان و پاكستان و دومين دور گفتگوهاي امنيتي افغانستان و هندوستان درختم كنفرانس بحث شود.