- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری ورکشاپ ملی در وزارت تجارت و صنایع

ورکشاپ ملی

 

ورکشاپ ملی تحت ریاست محترم محمد قربان حقجو معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع امروز 28 جدی 1395 با حضور نمایندگان با صلاحیت وزارت خانه های  ذیربط ، سکتور خصوصی ،تاجران ،صنعتکاران و  نمایندگان مرکز تجارت بین المللی در مقر وزارت تجارت وصنایع دایرگردید .

در این ورکشاپ روی موضوعات مربوط به موافقت نامه های تسهیلات تجارتی سازمان تجارت جهانی بحث و گفتگو صورت گرفت.. آقای حقجو گفت : تطبیق موافقت نامه های  تسهیلات تجارتی سبب توسعه وتقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان کشور های  منطقه میشود . معین تجارتی : افزود برای رهایی از وضعیتی کنونی وازمیان برداشتن مشکلات اقتصادی تاکید بر بلند بردن ظرفیت کاری و حمایت از صنایع داخلی نمود.