افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 20 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری ورکشاپ یک روزه در وزارت کار،اموراجتماعی،شهدا و معلولین

وزارت کار

 

این ورکشاپ که ازسوی داکتر نسرین اوریاخیل  وزیرکار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افتتاح گردید؛ در آن نماینده های زنان ازشبکه‌ی زنان افغان و سایر نهادهایی که برای زنان کارمی‌نمایند اشتراک داشتند.

 

هدف اصلی این ورکشاپ را آگاهی دهی به اشتراک کنندگان پیرامون قانون کار؛ به ویژه فصل یازدهم این قانون (کار زنان ونوجوانان) و نظرخواهی از آنان در مورد موضوعات یاد شده تشکیل می‌داد.

 

داکتراوریاخیل پیرامون اهمیت و جایگاه قانون درجامعه سخنرانی نموده گفت که وجود قوانین و معیارها از نیازمندی‌های مبرم جامعه‌ی بشری است تا در روشنایی آن به عملکردها و انجام وظایف خود بپردازیم. چنانچه از میان سایر قوانین، قانون کار نیز یکی از مهم ترین قوانین موجوده در کشور می باشد که براساس آن ادارات دولتی، سکتور خصوصی و اتباع خارجی کارهای شان را به پيش می‌برند. بناءً با درک نیازمندی نهادها و ادارات و آگاهی دهی بیش‌تر به آنان از کار زنان و نوجوانان و اصول کاراز دیدگاه اسلام و ستندردهای بین المللی کار؛ ورکشاپ کنونی درنظرگرفته شده‌است که در مفردات آن از سوی آموزگاران این ورکشاپ بحث مفصل خواهد شد.

 

خانم اوریاخیل ازاشتراک کنندگان این ورکشاپ خواست تا دراین کارگاه آموزشی سهم فعال داشته و به خاطرغنامندی هرچه بیش‌تر فصل یازدهم قانون کار (کار زنان و نوجوانان) دیدگاه‌های خویش را باهم دیگر شریک سازند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار