افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 18 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری ورکشاپ دو روزه در وزارت تحصیلات عالی

ورکشاپ

در این ورکشاپ که به اشتراک سرپرست USWDP ( برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری)، معاونین علمی پوهنتون های مرکز و اعضای بورد مجلات علمی پوهنتون های مرکز و ولایات شرکت نموده بودند، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، چاپ نشریه های علمی یک گام بسا ارزنده و موثر در راستای ارتقای کیفی پوهنتون ها و ترویج فعالیت های علمی نهاد های تحصیلات عالی به شمار میرود. وی اضافه کرد، اساس ارتقای علمی استادان منوط به تحقیق و سروی های علمی و نگارش مقالات و آثاری است که بتواند نتایج مطلوبی را برای تولید علم در جامعه اکادمیک ببار آرد. موصوف گفت در حال حاضر ده ها نشریه علمی در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور به نشر میرسد. اگر این نشریه ها موازین و معیار های پذیرفته شده را رعایت نمایند، هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از لحاظ جایگاه اعتبار ارتقا خواهند یافت. پوهنوال مومند علاوه کرد وزارت تحصیلات عالی با توجه به این امر ضروری، اقدامات جدیدی را برای بهتر شدن نشریه های علمی از لحاظ کیفی و محتوایی روی دست گرفته است. بنابرین تغییرات در لایحه نشریه های علمی نهاد های تحصیلی به وجود آمده و رهنمود تحریر و پذیرش آثار در نشریه های اکادمیک تدوین گردیده است. وزیر تحصیلات عالی از شرکت کنندگان ورکشاپ خواست با توجه به دانش و تجاربی که دارند نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی و معیاری سازی نشریه های علمی ارائه نمایند. بعداً لورینس گولدمن سرپرست برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در رابطه به فعالیت ها و کمک این دفتر معلومات داده ضمن موثر خواندن این ورکشاپ گفت، تحقیقات اولیه، تمرکز، جدید بودن و کیفیت در نشر یک ژورنال آکادمیک چهار نکته اساسی برای بهبود استراتیژی های کیفیت دوامدار در تحصیلات عالی افغانستان بسیار مهم می باشد. همچنان پوهاند محمد عثمان بابری مشارو وزارت تحصیلات عالی پرزنتیشی را در رابطه به وضعیت فعلی مجلات علمی ارائه نموده گفت، نشرات علمی و تحقیقات علمی دو وظیفه مهم تحصیلات عالی را در جهان تشکیل می دهد که افغانستان نیز با درک این ضرورت و مبرم بودن آن طی 15 سال گذشته به نهوی به این موارد پرداخته است. وی گفت در حال حاضر 37 عنوان مجلات علمی دولتی، 3 عنوان در نهاد های تحصیلی خصوصی و 15 عنوان دیگر هم بشکل غیر رسمی در نهاد های کشور چاپ می شوند. قابل ذکر است این ورکشاپ دو روز ادامه داشته که اشتراک کنندگان در گروپ های کاری روی موضوعات بحث و تبادل نظر می نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار