- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست ملی صحت مادر و نوزاد

مادر و نوزاد

نشست ملی صحت مادر و نوزاد با هدف ایجاد پلان و استراتیژی مشخص مطابق هر ولایت برای بهبود وضعیت صحت مادران و نوزادن برگزار شد.

وزارت صحت عامه، نشست ملی دو روزه ی صحت مادر و نوزاد را به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان با اشتراک شرکای صحی ملی و بین المللی، موسسات تطبیق کننده عرضه خدمات صحی، مسئولین صحت عامه 34 ولایت و انجمن های صحی برگزار نمود.

وزیر صحت عامه کشورگفت: در این نشست دو روزه برای پنج سال آینده تصمیم گیری خواهد شد که چطور و کدام شیوه ها را در پیش گیریم تا بتوانیم مرگ و میر مادران را کاهش دهیم.

 

سروی که در از 2010 الی 2015 در رابطه به ارقام مرگ و میر مادران صورت گرفت، داکتر فیروز نتایج آنرا نگران کننده خوانده گفت:” نتایج این سروی نشان میدهد که از سال 2010 الی 2015 مرگ و میر مادران افزایش یافته است و امروز اینجا گرد هم جمع شده ایم تا تعهد مجدد نمائیم، بخاطر بهبود صحت مادران و نوازدان در کشور و در طی پنج سال سرمایه گذاری نتایج قابل ملاحظه ی در عرصه بهبود صحت مادران بوجود نیامده است.”

 

این سروی نشان میدهد که از سال 2010 الی 2015 مرگ و میر مادران از سه صدوهفتاد بیست و هفت تن در یک صد هزار ولادت زنده به بصورت تخمینی به ششصد الی هفتصد تن در یک صدهزار ولادت زنده افزایش یافته است.

 

بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولایات کشور که در آنجا به مسئولین صحی اجازه فعالیت داده نمیشد، عدم کمک های مالی، فساد اداری، عدم قدرت تصمیم گیری مادران در مورد صحت شان و از جمله عوامل عمده عوامل مرگ و میر مادران در کشور میباشد.

 

وزارت صحت عامه در ماه می 2015 با همکاری شرکای خویش، یک نشست سه روزه ی را تحت نام “فراخوان برای عمل” برگزار نموده بود، که در آن نشست تمامی شرکای صحی ملی و بین المللی برای بقای صحت مادر و طفل در افغاسنتان تعهد نموده و نیز موضوع تعهد همگانی در کشور برای اهداف سال 2020 در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان مورد بحث قرار گرفت. در آن نشست ایجاد مراکز مراقبت از نوزادان در بعضی از تسهیلات صحی موجود، معرفی مرهم کلورهگزیدن 7.1 فیصد، وقایه و جلوگیری از خونریزی بعد از ولادت از طریق توزیع تابلیت های میزوپروستول در سطح جامعه و تسهیلات صحی، توزیع تابلیت های کلسیم و معرفی برنامه مراقبت های محرمانه مادری در سطح تسهیلات صحی از جمله مواردی بود که روی آن بیشتر تاکید صورت گرفت.

 

وزارت صحت عامه از سال 2002 به اینسو تعداد تسهیلات صحی را از 598 به 2300 افزایش داده است، که تعداد بیماران تداوی شده در این تسهیلات از یک میلیون به چهل و ‌چهار میلیون در هر سال رسیده است.

 

کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی و رهبری وزارت صحت عامه میباشد که تلاش های زیادی در این مورد صورت گرفته است.