افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 13 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی کشور در ارگ

ارگ

 

به سلسلۀ مشورت ها در مورد مسایل عمدۀ ملی، امنیتی و سیاسی، روز گذشته نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی کشور، در خصوص حمایت از قوای امنیتی و دفاعی و پیشرفت ها و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در ارگ برگزار گردید.

 

ابتدا رئیس جمهور غرض تامین شفافیت کار اصلاحات انتخاباتی از اعضای کمیتۀ گزینش خواست تا چگونگی اجراات و کارکرد های شانرا به اشتراک کننده گان نشست شریک سازند.

 

رئیس جمهور در ضمن از آنان خواهش کرد تا بخاطر وضاحت بیشتر به اعضای جامعه مدنی و سایر احزاب، پروسه مذکور را تشریح نمایند.

 

قضاوتمل جاوید رشیدی رئیس کمیتۀ گزینش مختصراً چگونگی اجراات و کارکرد های کمیته گزینش را تشریح کرده، گفت که به امانتداری و استقلالیت کامل و معیار های خاص تخنیکی وظایف شانرا انجام داده اند.

 

وی از رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و سایر مسئولین حکومتی و رهبران بخاطر ارجگذاری به استقلالیت کمیته گزینش که کار خود را با امانتداری کامل، با استقلالیت و شفافیت پیش برده است، تشکری کرده، گفت که تمام عملکرد های ما در این خصوص در حضور رسانه ها، جامعه مدنی و ناظرین ملی و بین المللی صورت گرفته است.

 

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در مورد تصمیم برگزاری زمان انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها، گفت که تصامیم در این خصوص به اساس قانون با درنظرداشت شرایط اقلیمی کشور، از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است.

 

در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، گفت که در مورد نقش خارجی ها در پروسه انتخابات باید وضاحت کامل به وجود آید و آنها نباید در تصامیم اشتراک داشته باشند و پروسه باید افغانی باشد.

 

عبدرب الرسول سیاف گفت که مشکلات باید با استفاده از درسها و تجربه های گذشته حل گردد، تدابیر پیش بینی شده داشته باشیم، پروسه تسهیل گردد تا بتوانیم نتایج انتخابات را بزودی اعلام نمائیم.

 

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مورد قانون جدید انتخابات در بخش نظارتی، معلومات داده، گفت که شکایات در سه بخش، تخطی، تخلف و جرایم از جمله مواردی اند که در قانون انتخابات گذشته وجود نداشت.

 

وی افزود که بخش های تخطی و تخلف به کمیسیون های انتخاباتی راجع می گردد و بخش جرایم به شمول جرایم کمیسیون های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی کشور مربوط می شود.

 

انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، از اعضای کمیته گزینش تشکری کرد که کار شانرا به صورت شفاف و درست به پیش برده اند و تاکید کرد که باید پروسه انتخابات بیشتر از پیش، مورد اعتماد مردم قرار گیرد.

 

وی افزود که باید یک هیات توظیف گردد تا نظریات کلی را جمع آوری کرده، در روشنایی آن بحث های همه جانبه صورت گیرد.

 

استاد محمد کریم خلیلی معاون ارشد شورای عالی صلح، خطاب به کمیته گزینش، گفت که شما اساس اصولی را برای برگزاری انتخابات بنا نهادید. وی ضمناً گفت که جلسه مشورتی در مسایل مهم کشور قابل قدر است و ما باید از این مرحله عبور کرده، انتخابات را برگزار نمائیم.

 

وی ضمن اینکه حضور همکاران بین المللی را بخاطر جلب اعتماد شرکای بین المللی و تامین شفافیت بیشتر در پروسه انتخابات مهم دانسته، گفت که باید انتخابات از حالت مصرفی بیرون شود و به طرف افغانی شدن برود.

 

محمد یونس قانونی گفت که باید از مداخله افراد در امور کمیسیون های انتخاباتی جلوگیری صورت گیرد و اعتماد بالای کمیسیون های انتخاباتی یک امر مهم می باشد. وی پیشنهاد کرد که موضوعات طبقه بندی شوند و در نشست های بعدی روی موضوعات مشخص بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

 

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، از تدویر نشست مشورتی روز گذشته ابراز خرسندی کرده، گفت که اعتماد مردم بالای انتخابات خدشه دار نگردد و در این پروسه دقت لازم بخاطر تامین شفافیت صورت گیرد.

 

فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، ضمن اینکه از برگزاری جلسات مشورتی تشکری کرده، گفت که ما مشوره های خویش را شریک می سازیم، اما تصمیم نهایی به رهبران حکومت وحدت ملی برمی گردد. مسلمیار افزود که مردم ما خواهان انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه می باشند.

 

هدایت امین ارسلا سوالات خویش را در مورد معیارها پرسید، که از طرف کمیته پاسخ ارائه گردید.

 

در اخیر اشتراک کننده گان فیصله کردند که در نشست آینده روی مسایل امنیتی تدویر انتخابات و اصلاحات انتخاباتی، بحث های بیشتری صورت گیرد.

 

همچنان رئیس جمهور ضمن اینکه از نظریات همه جانبۀ اشتراک کننده گان تشکری کرده، گفت که نظریات نشست باید جمع بندی و به شکل کتبی درآید.

 

رئیس جمهور گفت که ما به تدویر انتخابات متعهد هستیم و باید برای برگزاری بهتر انتخابات در دو مرحله- انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری، نظریات و پیشنهادات بزرگان جمع آوری گردد و در نشست های بعدی، بحث های بیشتری روی آن صورت گیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار