- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست مبارزه با خشونت علیه زنان در ارگ ریاست جمهوری

%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa

 

لوی سارنوال افغانستان می‎گوید دوسیه‎های خشونت در برابر زنان را به گونه جدی و همه جانبه بررسی می‎کند.

 

فرید حمیدی، در نشستی به مناسبت مبارزه با خشونت علیه زنان در ارگ ریاست جمهوری امروز تاکید کرد که، تعهد و اراده جدی برای محو خشونت در برابر زنان از سوی حکومت وجود دارد.

 

یک روز پیش از این کمپاین شانزده روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان آغاز شد.

 

اما شبکه زنان افغان می‎گوید اراده حکومت در تطبیق قوانین موجود برای زانان ضعیف است.