- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست خبری رئیس جمهور غنی در کابل

غنی

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می‌گوید فصل جدیدی از مبارزه با فساد در افغانستان، هفته آینده گشوده خواهد شد.

 

رئیس جمهور غنی این سخن را شام روز گذشته در دیدار با نزدیک به دوصد خبرنگار از ۳۴ ولایت افغانستان، در کابل بیان کرد.

 

با آنکه آقای غنی در مورد چگونگی فصل جدید مبارزه با فساد جزئیات نداد اما گفت خبرنگاران هم اگر در ادارات فساد را مشاهده می‌کنند باید صدای شان را بلند کنند.

 

رئیس جمهور افغانستان همچنان در این نشست به لوی څارنوالی دستور داد تا دوسیه های قتل خبرنگاران را بگونه جدی دنبال نموده و نهاد قضایی عاملین آن را محاکمه کنند.