افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 11 می , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری نشست بررسی برنامه های وزارت امور داخله

تاج محمد جاهد

روزگذشته در نشستی رهبری وزارت امور داخله، چگونگی پیشرفت برنامه تطبیقی چهارساله این وزارت، موسوم به نقشه راه را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، رییسان کمیته‌های هشت گانه‌یی که به منظور بررسی پیشرفت امور در جهت تحقق برنامه تطبیقی چهار وزارت امور داخله تشکیل شده اند، گزارش کاری خود را به وزیر امور داخله ارایه کردند.

 

استرپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، بعد از استعماع گزارش رییسان کمیته‌های یاد شده، گفت که در زمینه تحقق برنامه تطبیقی چهارساله پیشرفت های خوبی صورت گرفته است وانتظار می‌رود که این روند به خوبی ادامه یافته و به نتایج ملموسی دست یابد.

 

احیا و بازسازی پولیس؛ انتقال پولیس سرحدی و نظم عامه به وزارت دفاع ملی؛ تقویت و انکشاف قطعات خاص پولیس؛ شفافیت و مبارزه با فساد؛ تقویت استخبارات؛ تعلمیات و تحصیلات پولیس؛ انکشاف رهبری؛ و تقویت ارتباطات استراتیژیک، از موضوعات عمده مورد بحث در نشست روز گذشته رهبری وزارت امور داخله بود که پیرامون هر یک از این موضوعات، کمیته‌های کاری مربوطه گزارش کارکرد خود را به وزیر امور داخله ارایه کردند.

 

در این نشست، نمایندگان نهادهای خارجی حامی وزارت امور داخله و پولیس ملی نیز حضور داشتند و نظریات و مشوره های خود را پیرامون بهبود هرچه بیشتر امور ارایه کردند.

 

کمیته های هشت‌گانه فوق الذکر، پس از این، هر هفته یکبار جهت بررسی پیشرفت کار، تشکیل جلسه داده و گزارش کاری خود را به وزیر امور داخله ارایه خواهند کرد.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار