- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست آماده گی برای کنفرانس وارسا در کابل

دهمین نشست آماده گی ها برای برگزاری کنفرانس وارسا روز گذشته از سوی “بورد نظارت و هماهنگی” در کابل برگزار شد.

هر چند به برگزاری نشست وارسا که هدف آن تعهد کمک برای افغانستان گفته شده، شش ماه دیگر باقی مانده است، اما از همین اکنون آماده گی ها برای برگزاری این کنفرانس در کابل گرفته شده است.

دهمین نشست آماده گی ها برای برگزاری کنفرانس وارسا که روز گذشته از سوی “بورد نظارت و هماهنگی” در کابل برگزار شده بود، نماینده گان افغان و کشورهای کمک کننده در آن اشتراک داشتند.

با این حال، “دیبرا لاینز” سفیر کانادا در کابل در این نشست می گوید که کمک های جهان با افغانستان ادامه خواهد داشت.

خانم دیبرا لاینز گفت:

“این کنفرانس، درست شش ماه قبل از نشست ناتو در شهر وارسا برگزار خواهد شد. جایی که مقام های افغان و کشورهای کمک کننده در آنجا گرد می آیند تا در مورد تقویت نیروهای امنیتی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی با هم گفتگو کنند.”

قرار است کشورهای کمک کننده در “کنفرانس وارسا” که در ماه جولای سال روان میلادی در شهر وارسا مرکز پولند برگزار می گردد، تعهدات شان را برای افغانستان از سرگیرند.

مقام های افغان می گویند، در این کنفرانس، جامعه جهانی تعهدات اش را در بخش کمک های نظامی برای نیروهای امنیتی تا ۲۰۲۰ میلادی، اعلام خواهد کرد.

جامعه جهانی بر شفافیت کمک های که برای افغانستان صورت می گیرد، تاکید می ورزد و حکومت افغانستان نیز تعهد کرده است که از مصرف این کمک ها برای جهان حسابده خواهد بود.

در همین حال، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان که در دهمین نشست “آماده گی برای برگزاری کنفرانس وارسا ” در کابل صحبت می کرد وعده می دهد که حکومت افغانستان این کمک ها را به گونه شفاف به مصرف خواهد رساند:

“برای جلوگیری از پول شویی، برگشتاندن سرمایه های عمومی دزدی شده و قرادادهای مالی و قوانین بانکی، نیاز است تا برابر با استندرد های جهانی و سیستم قضایی افغانستان، محکمه جرمی در این کشور ایجاد گردد.”

تصمیم برای ایجاد محکمه که بر اساس آن، شفافیت در کمک های جامعه جهانی وجود داشته باشد در حالی گرفته شده است که در حال حاضر نزدیک به سه صد و پنجاه هزار نیروی امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی تمویل می شود اما در این اواخر گزارش های به نشر رسیده است که کمک های مالی جامعه جهانی در بخش نظامی به گونه شفاف هزینه نشده است.