افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 26 اکتبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری نخستین گرامیداشت روز جهانی محاسبین

روز جهانی محاسبین

وزارت مالیه برای اولین بار از روز جهانی محاسبین در کشور تجلیل بعمل آورد.
این تجلیل درهوتل کابل سرینا توسط ادارۀ محاسبین مسلکی ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه انجام پذیرفت.

در این نشست معین مالی وزارت مالیه، سرپرست ریاست عمومی خزائن، رئیس اتاق های تجارت و صنایع، مقامات دولتی و استادان و محصلین مسلک محاسبه اشتراک ورزیده بودند.

محترم محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه در سخنان افتتاحیۀ این نشست ضحمن حمایت از این اداره، روز جهانی محاسبین را به تمام هموطنان تبریک عرض نمود. وی گفت که حسابداری زبان تجارت است، تا این زبان فصیح نگردد، تجارت و سرمایه گذاری به مشکل مواجه می گردد. حسابداری معیاری پروسۀ تفتیش را هموار میسازد، ادارۀ مذکور عضویت کمیتۀ تحصیلات فدراسیون محاسبین آسیای جنوبی را بدست آورده، ادارۀ حسابداری که در تحت چتر ریاست عمومی خزائن کار مینماید در آینده مستقل خواهد گردید.

محترم حسین هزاره، سرپرست ریاست عمومی خزائن گفت: ما بخاطرمحاسبه معیاری آماده گی کامل گرفته ایم تا توجۀ سرمایه گذاران جهانی را جلب نمائیم، در ادارات ما به علت عدم موجودیت محاسبین مسلکی، بودجه در زمان معین آن بمصرف نمیرسد، به محاسبین مسلکی بسیار ضرورت است، ما بادرنظرداشت معیارها محاسبه خوب و شفاف را بمیان خواهیم آورد.

محترم عتیق الله نصرت، رئیس اتاق های تجارت گفت: حسابداری یک عنصر مهم تجارت است، اقتصادی زمانی بهبود می یابد، که حساب مصرف آن معلوم باشد. در سکتور خصوصی محاسبین مسلکلی وجود ندارد که این سکتور را به مشکلات مواجه نموده است که باتقویت این بخش مشکلات متذکره حل خواهد گردید.
ادارۀ محاسبین مسلکی تحث اثر ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه در سال ۱۳۸۸ بمیان آمده و به منظور ارتقاء ظرفیت محاسبین مسلکی کشور، زمینه های آموزشی را در تفاهم با کشور های منطقه در داخل و خارج از افغانستان مهیا می سازد.

قابل تذکر است که افغانستان در سپتمبر ۲۰۱۷ عضویت کمیتۀ تحصیلات فدراسیون محاسبین آسیای جنوبی (SAFA) را بدست آورد، عضویت افغانستان در این کمیته باعث ارتقای تحصیلات مسلکی و اکادمیک مسلک محاسبه در کشور گردیده و افغانستان را در رسیدن به معیار های بین المللی این مسلک کمک مینماید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار