افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 21 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری مراسم نشرسومین گزارش مختصر اوضاع اقتصادی – اجتماعی ولایات

وزارت اقتصاد

 

مراسم نشر سومین گزارش وضعیت اقتصادی – اجتماعی با اشتراک وزیر اقتصاد برگزار شد.

 

وزارت اقتصاد سومین گزارش مختصر اوضاع اقتصادی- اجتماعی ولایات را که بر اساس سروی وضعیت زندگی مردم در سال 2013 و 2014 اداره احصائیه مرکزی، با همکاری تخنیکی بانک جهانی ترتیب گردیده است،به صورت رسمی به نشر رساند.

مراسم نشر سومین گزارش وضعیت اقتصادی اجتماعی با اشتراک محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور، محترمه دوکتور نسرین اوریا خیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، محترم انجنیر شیر محمد جامی زاده رئیس عمومی اداره احصائیه مرکز، معینان وزارت های سکتور، سرپرست بانک جهانی در کشور که در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردید.

محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور در بخشی از صحبت های شان بیان نموده اند که این گزارش در بر گیرنده شاخص های مربوط به رفاه که شامل: فقر،نابرابری، مصونیت غذایی، نتایج بازار کار، معارف، تساوی جنسیت، صحت و دسترسی به خدمات و زیربنا می باشد که تصویر جامع را از تازه ترین پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و ولایتی ارائه می کند.

این گزارش مبنای خوبی از وضعیت رفاه در 34 ولایت افغانستان بوده که این معلومات می تواند در تدوین پالیسی و ترتیب اجندای انکشافی افغانستان، به شمول دستیابی به اهداف انکشافی پایدار مفید و موثر واقع گردد.

در حال حاضر افغانستان کار بالای نهایی سازی و ملی سازی اهداف انکشافی پایدار برای پانزده سال را آغاز نموده و برای دستیابی به این اهداف نیاز به تلاشهای همه جانبه و هماهنگی دقیق به سطح ملی و ولایات میباشد. نظارت بر اجراآت هر ولایت در دستیابی به این اهداف نیازمند دسترسی به معلومات در بخش های مربوطه بوده و موجودیت شاخص ها در سند “معلومات مختصر ولایات” میتواند نقش قابل ملاحظهء را داشته باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار