- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری مراسم تجلیل از شصتمین سال انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه

مراسم

 

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که این کشور در حالت حساس تاریخی خود قرار دارد و لازم است که پالیسی سیاست خارجی‌اش با توجه به منافع ملی ترتیب و تعقیب گردد.

 

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور روز گذشته در مراسم تجلیل از شصتمین سال انستیتوت دیپلوماسی این وزارت در کابل گفت که باید دستگاه دیپلوماسی افغانستان بیشتر از این قوی شده و علمی گردد.

 

آقای ربانی می‌گوید که وزارت خارجه در سال جاری پالیسی چهار ساله سیاست خارجی‌اش را آماده خواهد کرد و در سیاست خارجی کشور بیشتر از هر چیز دیگر منافع ملی در نظر گرفته می‌شود.

 

وی گفت:

 

“افغانستان در لحظات تاریخی خود قرار دارد و نیاز است که ما اصول و مبناهای سیاست و روابط خارجی خود را در راستای پی گیری اهداف ومنافع ملی کشور در سطح منطقه و جهان بر اساس پایه‌های علمی و دید راهبردی بنا کنیم.”

 

پیش از این شورای ملی افغانستان بخاطر عدم تدوین سیاست خارجی واضح بالای حکومت بخصوص وزارت خارجه انتقاد‌های جدی را مطرح کرده است اما در آن زمان پاسخ حکومت این بود که حکومت سیاست خارجی متوازن را تعقیب میکند وبه زودی اصول اساسی این سیاست به شورای ملی فرستاده میشود.

 

در این حال رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه پیشین که در این مراسم شرکت داشت بالای دستگاه دیپلوماسی کشور انتقاد کرد.

 

آقای سپنتا کمبود دیپلوماتان مسلکی و در برخی موارد عدم توجه به بی‌طرفی از سوی دیپلومات‌های افغان را از خلا‌های بزرگ در دستگاه دیپلوماسی کشور عنوان کرد.

 

وی افزود:

 

“ماموران وزارت خارجه شهروند و دارای افکار والا هستند، اما افکاروالا باید بیرون از وزارت خارجه باشد هر تغییر که در راس حکومت‌ها در دستگاه خدمات ملکی بیاید نباید بالای کارایی، فعالیت وتوانایی آن تاثیر باندازد”

 

در عین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور از پیشنهاد انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه برای تبدیل شدن این انستیتوت به اکادمی استقبال کرد.

 

آقای ربانی می‌گوید که با قوی شدن دستگاه دیپلوماسی کشور سیاست خارجی افغانستان نیز تقویت شده و دیپلومات‌های افغان در نشست‌های مهم جهانی از افغانستان نمایندگی بهتر خواهند کرد.