- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری مراسم تجلیل از روز بین المللی زن در وزارت مالیه

وزارت مالیه

 

مراسم تجلیل از روز بین المللی زن در خیبر هال وزارت مالیه برگزار شد.

در این مراسم که محترم محمد قاهر حیدری سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه، محترم امین حبیبی سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه، محترمه ناهید سرابی رئیس عمومی تحلیل، ارزیابی و راپور دهی معینیت پالیسی، محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه، محترمه فایقه جاوید آمره جندر خدمات ملکی، محترمه نجیبه حبیب رئیس منابع بشری ولسی جرگه، روساء وزارت مالیه و شماری زیادی از کارمندان طبقه اناث و ذکور این وزارت اشتراک داشتند، سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه در سخنان افتتاحیه خویش ضمن اظهار تبریکی روز بین المللی زن به تمام زنان شاغل در وزارت مالیه گفت: رهبری وزارت مالیه تعهد نموده که شماری زیادی از زنان را استخدام نماید و در این زمینه کار میکند تا زنان را در بخش های کلیدی این وزارت استخدام و به مشکلات شان رسیده گی لازم بعمل آید.

 

رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه ضمن تبریکی به تمام زنان، پیام جلالتماب اکلیل حکیمی وزیر مالیه را که در آن برعلاوه تبریکات، نقش زنان، حمایت و استفاده از ظرفیت های کاریشان، رسیده گی به مشکلات زنان شاغل در وزارت مالیه، تقرر در حدود ۱۰۰ تن از طبقه اناث در این وزارت و فراهم نمودن زمینه تحصیلی در داخل و خارج از کشور تذکر یافته بود، به خوانش گرفت.

 

سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه با خطاب به تمام زنان وزارت مالیه گفت: شما ظرفیت هر کار را دارید به همین لحاظ وزارت مالیه برای تبارز دادن و برجسته ساختن نقش شما تعهد دارد.

 

رئیس عمومی تحلیل، ارزیابی و راپور دهی معینیت پالیسی ضمن اظهار تبریکی به زنان گفت: هنگام که شما خواهان حق تان میشوید آواز تان را نه به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک بشر بلند کنید.

 

نشست با تفویض تحایف به شماری از کارمندان اناث پایان یافت.