افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 17 آوریل , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری محفل بازنگری ارزشیابی و ارزیابی مستمر بیرونی نهادهای تحصیلی کشور

 

وزیر تحصیلات عالی، گزارش تیم بازنگرهای بیرونی نهادهای تحصیلات عالی کشور را استماع و آنان را مورد تحسین قرار داد.

در ابتدای مراسم مذکور، یک تن از استادان به نمایندگی سایرین گزارش بازنگری شان را در مورد ارائه نموده روی روند بازنگری و راه کارها و چالش های این پروسه معلومات داد.

 

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور ضمن قدردانی از اعضای تیم بازنگرها، ریاست تضمین کیفیت و برنامه انکشاف تحصیلات عالی، این پروسه را موثر خوانده آن را یک دستآورد بزرگ در بخش ارتقای ظرفیت های علمی پوهنتون های کشور خواند.

 

وی گفت این بازنگری از سوی یک تیم هشت نفری استادان مسلکی بازنگر که در داخل و خارج کشور آموزش دیده اند صورت گرفته است که شامل چهار پوهنتون دولتی؛ پوهنتون کابل، پولی تخنیک کابل، بلخ، قندهار و پوهنتون های خصوصی کاردان، کاتب خاتم النبین و پوهنتون امریکایی افغانستان می باشند.

 

پوهنوال مومند اضافه کرد، وزارت تحصیلات عالی متعهد به بهبود ارتقای کیفیت و اعتباردهی بوده و نهادهای تحصیلات عالی را تشویق می کند که از استندرد های که در چهارچوب بازبینی شده ارتقای کیفیت و اعتبار دهی تعریف شده است، استفاده نمایند.

 

همچنان دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به موضوع صحبت نموده از ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی خواست تا گزارشات بازنگری پوهنتون های یاد شده را بعد از توحید به زبان های ملی و انگلیسی چاپ و به دسترس نهاد های تحصیلات عالی کشور قرار دهند.

به گفته پوهنوال داکتر سید شیر شاه سادات سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و رئیس بورد کیفیت و اعتباردهی، قرار است ریاست تضمین کیفیت گزارشات بازنگرها را در بورد یاد شده دقیقاً مطالعه و در زمینه به اساس اسناد، شواهد و پیشنهادات تیم بازنگر بالای نمره دهی غور نموده تصمیم نهایی خود را در مورد تعیین موقف اعتباردهی پوهنتون های تحت برنامه ابراز نمایند.

در اخیر محفل تحسین نامه های که به پاس تلاش های استادان تیم بازنگر تهیه شده بود، توسط وزیر تحصیلات عالی به آنان اهدا شد.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار