- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری محفلی برای 64 فارغ التحصیل در کابل

فراغت

اسناد فراغت دوره ماستری 64 تن از محصلان دیپارتمنت های ساختمان های صنعتی و مدنی، هیدرولیک و ساختمانی های هایدروتخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط رئیس آن پوهنتون توزیع شد.

در محفل که به این مناسبت در آن پوهنتون دایر شد پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن ابراز مراتب تبریکی به فارغان یاد شده گفت هیات رهبری این پوهنتون مصمم است تا زمینه های بهتر تحصیلی را برای محصلان کشور فراهم نماید.

وی اضافه کرد که ما در تلاش هستیم که در سایر رشته نیز برنامه های ماستری را ایجاد نماییم.

بعدا چند تن از فارغان از توجه وزارت تحصیلات عالی و  رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل در فراهم سازی زمینه تحصیل در مقطع ماستری قدردانی نموده وعده سپردند تا از آموخته های شان در راه خدمت به وطن و مردم استفاده اعظمی نمایند.

محفل با توزیع دیپلوم ها و تحایف خاتمه یافت.