افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, امنیتی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 11 می , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری سمینار رهنمودی پولیس محلی درکاپیسا

سمینار

مسئولین پولیس محلی سمینار یک روزه ای رهنمودی و اصلاحات پولیس محلی را در ولایت کاپیسا برگزار کردند.

سمینار رهنمودی که به هدف اصلاحات در صفوف پولیس محلی، اصلاحات در کمیت و تشکیل پولیس محلی و رفع مشکلات و چالشهای فرا راه آنان به اشتراک مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی قوماندان امنیه ولایت کاپیسا، مل پاسوال سنکندر اضغری معاون ریاست پولیس محلی، علما ، متنفذین، و سائر مسئولین محلی و حکومتی ولایت کاپیسا در آن ولایت برگزار گردیده بود ، نخست مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی قوماندان امنیه ولایت کاپیسا در مورد اهمیت تدویر سمینار رهنمودی اصلاحات در صفوف پولیس محلی صحبت نموده گفت، هدف از برگزاری همچو سمینار ها اصلاحات در عملکرد نیروهای پولیس محلی، رویه خوب و نیک پولیس محلی با مردم و همچنان جلب همکاری مردم با آنان در جهت تامین امنیت میباشد.

 

سپس مل پاسوال سکندراضغری معاون ریاست عمومی پولیس محلی دررابطه به طرزالعمل پولیس محلی سخنرانی نموده گفت که پولیس محلی باید ازمحل باشد وکسانیکه به صفوف پولیس محلی می پیوندند باید توسط مردم محل ضمانت شده باشند و از منتفذین و موسفیدان خواست تا جوانان با اعتماد ،خوب وشایسته را به ما معرفی نمایند تا باشد که آنها در صفوف این نیروها جذب نموده ودر مناطق شان امنیت و آرامش را بهتر تامین نمایند.

 

وی تصریح کرد افرادیکه درصفوف پولیس محلی توظیف میشوند باید جوانان وطن پرست بااخلاق ودرهیچ نوع بدرفتاری ها ودر جنایت بشری دست شان آغوشته نباشد.

 

در همین حال رهبری ولایت کاپیسا ازکارکرد پولیس محلی دراین ولایت ابرازخورسندی نموده وآنهارایک نماد صلح وپاسداران واقعی این وطن خطاب نمود .

 

همچنان بزرگان قوم وعلمای کرام نیزدرمورد وظایف وموثریت کارکردپولیس محلی صحبت نموده وخواستار ازدیاد تشکیل پولیس محلی دراین ولایت شدند .

 

دراخیر سیمنار نظریات و پیشنهادات از سوی اشتراک کننده گان جهت بهبود وضعیت پولیس محلی در ولایت کاپیسا به معاون ریاست پولیس محلی سپرده شد .

 

وی عده سپرد تا در جهت بهبود تشکیل پولیس محلی و رفع چالشهای فرا راه آنان در ولایت کاپیسا نظریات و پیشنهادات شان را با رهبری وزارت امورداخله در میان خواهد گذاشت.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار