- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری

ارگ

 

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته  در ارگ دایر گردید.

 

در این جلسه، ۲۰ قرارداد به ارزش حدود دوازده و نیم (۱۲,۵) میلیارد افغانی منظور گردید. عمده ترین این قراردادها عبارت اند از:

 

–         پروژۀ دیزاین، انتقال، نصب و فعال سازی سب ستیشن ۲۰ کیلوولت/۱۱۰ ولسوالی سروبی

 

–         پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلووات از آقینه الی اندخوی و شبرغان و همچنان فعال سازی شبکه توزیعی برق در ولایت لوگر و شهر گردیزولایت پکتیا

 

–         اعمار فاز سوم بند کمال خان که مشروط به بررسی وزارت اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها منظور گردید.

 

–         اعمار فاز سوم بخش اول سرک از بنگی الی اشکمش ولایت تخار

 

–         اعمار بخش اول سرک مهترلام بابا الی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان

 

–         اعمار ۱۴ کیلومتر سرک اسفالت در قریه کندو ولسوالی خوشی ولایت لوگر

 

–         بازسازی سرکهای شهر زرنج ولایت نیمروز به طول ۹ کیلومتر

 

–         تعدیل قرارداد شرکت خدمات مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش

 

–         پروژه ایجاد مرکز معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 

–         ۳۶ قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی اداره امور

 

–         و ۵ قرارداد دیگر که ماشین آلات طباعتی، لوازم مطبخ، مفروشات و مواد اعاشوی مربوط وزارت دفاع ملی را شامل میگردد.

 

کمیسیون تدارکات ملی پروژه مطالعات تخنیکی بندهای ذخیروی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار و آب شوره ولایت بادغیس را جهت بررسی بیشتر اعاده کرد.

 

 

 

دراین جلسه، مشکلات تخنیکی، بودجوی و اجتماعی تعدادی از پروژه ها به ویژه شفاخانه ها و بانک های خون که از قبل وجود داشته مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

جلسه، در مورد آنعده پروژه های که به مشکل هزینه مالی مواجه اند، وزارت مالیه را مکلف کرد، تا با تمویل کننده های آنها موضوع را مطرح نموده و راه حل را جستجو نماید. آنعده پروژه های که به مشکلات اجتماعی مواجه می باشند، از طریق تماس با والیان ولایت های مربوطه راه حل به آن سنجیده شود.

 

 

 

کمیسیون تدارکات ملی حین منظوری قراردادهای مربوط به دافغانستان برشنا شرکت و وزارت فواید عامه، نهادهای متذکره را مکلف ساخت، تا از صحت اسناد و ظرفیت کارمندان کلیدی شرکت های برنده قراردادهای منظور شده در جلسه، حصول اطمینان نمایند.

 

در این جلسه محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.