افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 17 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ کابینه در ارگ ریاست جمهوری

ارگ

 

جلسه کابینۀ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در ارگ دایر گردید.

 

ابتدا، رئیس جمهور کشور پیرامون سفر اخیرش به وارسا به جلسه معلومات ارایه نمود. وی افزود، هدف ما در نشست وارسا این بود که پیام واضح پشتیبانی جهان را به قوای امنیتی و دفاعی خویش به صورت اخص و به ملت افغانستان به صورت عموم داشته باشیم، و به هدف تحکیم نظام مردم سالار منافع ملی خود را با منافع بین‌المللی یکجا سازیم.

 

رئیس جمهور غنی گفت، در نشست وارسا تعهد صورت گرفت که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ مطابق امکانات کنونی تمویل گردد و در تشکیل ۳۵۲ هزار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچ‌گونه تقلیلی به میان نخواهد آمد و این نیروها با اعتماد کامل وظایف خویش را انجام دهند.

 

سران ناتو در این کنفرانس توافق کردند که شمار نیروهای این سازمان را در افغانستان، در سال 2017 به سطح کنونی نگه دارند و تا سال 2020، سالانه مبلغ (4.5) میلیارد دالر به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جهت تمویل و تجهیز کمک نمایند.

 

در حاشیۀ این نشست رئیس جمهور کشور با سران کشورهای عضو ناتو و سایر مقامات آن سازمان ملاقات‌های جداگانه داشت، که هر کدام از عملکردهای دولت افغانستان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مبارزه علیه مواد مخدر و تروریزم  ستایش بعمل آوردند و آمادگی کشورهای شان را برای حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام نمودند.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نتایج سفر رئیس جمهوری کشور را مثبت ارزیابی نموده، مورد تائید و پشتیبانی همه جانبه قرار داد.

 

متعاقباً کابینه از ارادۀ قاطع دولت مبنی بر تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها حمایت و پشتیبانی نمود. در جلسه خاطر نشان گردید که بدین منظور وزارت مالیه منحیث مسؤول کمیتۀ مالی مبلغ 10 میلیون دالر نقداً و معادل 21 میلیون دالر را برای ارایۀ خدمات در برگزاری انتخابات تدارک نموده و همچنان در رأس کمیتۀ امنیتی جهت تأمین امنیت انتخابات وزیر داخله توظیف گردیده است.

 

در این جلسه وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مؤظف شدند، تا از طریق بخش جرایم سنگین، شبکه‌های قاچاق انسان را جداً تحت کنترول قرار داده، با متخلفین برخورد قانونی نمایند. به همین ترتیب وزارت امور داخله مؤظف گردید تا در مربوطات آن وزارت از سوء استفاده اطفال جلوگیری نموده و با متخلفین برخورد جدی نماید.

 

همچنان عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری گزارش چگونگی تحقق مصوبات سال 1393 و 1394 کابینه را به جلسه ارایه نمود. وی افزود که از مجموع وظایف سپرده شده طی سال‌های متذکره جمعاً (71.79) فیصد مصوبات سال 1393 و (68.75) فیصد مصوبات سال 1394 کابینه از سوی نهادهای حکومتی اجرا، (23.07) فیصد وظایف مصوبات سال 1393 و (20.68) فیصد مصوبات سال 1394 نسبت خصلت مداوم اجرائیوی تحت کار و (5.14) فیصد وظایف سال 1393 و (10.57) فیصد وظایف مصوبات سال 1394 نسبت عدم مواصلت گزارش، اجرا ناشده باقی‌مانده است.

 

کابینه بعد از بحث همه جانبه، چگونگی تحقق وظایف مصوبات کابینه را در سال‌های 1393 و 1394 با سپری شدن این سال‌ها قابل قناعت ندانست، وزرا و رؤسای ادارات دولتی را مؤظف نمود، تا طی مدت یک هفته از چگونگی تحقق نهایی این مصوبات به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری گزارش دهند.

 

سپس اکلیل حکیمی وزیر مالیه از آمادگی‌های آن وزارت برای تدویر نشست بروکسل به جلسه معلومات داده افزود، حکومت افغانستان در این نشست برنامۀ ملی دارای اولویت را ارایه و یکجا با جامعه جهانی یادداشت تفصیلی را در رابطه به تعهدات سند خودکفائی به شمول اصلاحات جهت بهبود موثریت کمک‌ها، اصلاحات انتخاباتی، مدیریت موثر مالی، حاکمیت قانون، عرضۀ خدمات، اصلاحات سکتور عدلی و قضائی و حقوق بشر ارایه می‌نماید. دولت افغانستان موضوعات حقوق بشری، سیاسی، توانمندی اقتصادی زنان افغان و تمرکز بالای اهمیت و ارزش همکاری‌های اقتصادی منطقوی را نیز برای ارایه در این نشست مدنظر گرفته است.

 

وی اضافه کرد که تعهدات سپرده شده برای گزارش‌دهی در این نشست از جانب حکومت افغانستان بصورت مجموعی 39 مورد بوده، از جمله 15 تعهد آن انجام یافته و برای اجرای 24 تعهد دیگر برای وزارت‌ها و نهادهای مسؤول الی ماه اکتوبر، مدت‌زمان تعیین گردیده است که در پلان تدابیری مشخص ترتیب و در اختیار آن‌ها نیز قرار گرفته است.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش مذکور، الی تدویر این نشست وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف ساخت، تا در تحقق بودجه مربوط بالاخص بودجه انکشافی شان توجه جدی را مبذول داشته، وزارت مالیه را مؤظف نمود، تا یک سند جامع انکشافی را با در نظر داشت اولویت‌بندی در عرصه‌های همکاری منطقوی، ترانزیت، زیربنا، تقویه ولسوالی‌های سرحدی، امور زنان و جوانان و حکومت‌داری ترتیب و به همکاری ادارۀ ارگان‌های محلی از طریق تدویر ویدیو کنفرانس به مسؤولین ولایات کشور نیز توضیح دهد.

 

بعداً، وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر افزودی مبلغ 11.213 میلیارد افغانی در بودجۀ انکشافی دافغانستان برشنا شرکت را به منظور تمدید لین برق دوشی – بامیان و توزیع برق از شمال به جنوب کشور و مبلغ 39.6 میلیون افغانی در بودجۀ عادی رادیو تلویزیون ملی را به قسم ضمیمه بودجۀ ملی سال مالی 1395 به جلسه مطرح نمود، که مورد تأیید قرار گرفت و وزارت مالیه مؤظف به طی مراحل آن گردید.

 

وزیر مالیه تغییرات بودجه ملی در بررسی وسط سال مالی 1395را به جلسه پیشنهاد و اضافه نمود که در نتیجۀ تغییرات بعمل آمده در پروژه‌های بزرگ به منظور تمویل پلان انکشافی که متشکل از پروژه‌های بزرگ زیربنایی مانند:

 

دیزاین و اعمار بندهای آب گردان، تمدید لین برق به ولایت بامیان و سایر ولایات مرکزی، خطوط آهن، احداث پارک‌های صنعتی، بازسازی بنادر، تجهیز لابراتور ملی، اهدای گندم بذری به دهاقین و دیگر پروژه‌های انکشافی می‌باشد، سقف بودجه عمومی سال مالی 1395 در وسط سال بالغ به (455.149) چهار صد و پنجاه و پنج اعشاریه یک صد و چهار و نه میلیارد افغانی معادل (6.793) شش اعشاریه هفت صد و نود سه میلیارد دالر امریکائی، که منجمله بودجه عادی مبلغ (293.288) دو صد و نود سه اعشاریه  دو صد و هشتاد و هشت ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (161.871) یکصد و شصت و یک اعشاریه هشت صد و هفتاد و یک ملیارد افغانی می‌گردد، مورد تصویب قرار گرفت.

 

سپس، وزیر عدلیه سه مورد اسناد تقنینی را که  از جملۀ تعهدات افغانستان برای دستیابی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) میباشد و با درنظرداشت مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی ترتیب گردیده، حسب ذیل به جلسه ارایه نمود.

 

1-    طرح قانون گمرکات بداخل (15) فصل و (207) ماده، به هدف جمع آوری محصولات گمرکی، تنظیم تشکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان گمرک، نظارت و بازرسی از انتقال اموال به داخل یا خارج کشور، جلوگیری از تخلفات گمرکی و تعیین اندازه محصول گمرکی با درنظرداشت شرایط اقتصادی کشور و معیارهای بین‌المللی.

 

2-    طرح  قانون استندرد سازی بداخل (6) فصل و (34) ماده، به هدف ایجاد و انکشاف زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی (وارداتی و صادراتی) محصول تولیدی و پروسه‌های خدماتی، تثبیت نورم‌های مصرفی جهت بهره‌برداری مؤثر از منابع مالی و اقتصادی، تأمین صحت و مصؤونیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست، تشویق سکتور خصوصی جهت سهم گیری در پروسه‌های استندرد ســــازی.

 

3-    طرح ضمیمۀ قانون اصول محاکمات تجارتی بداخل (13) ماده که از جمله تعهدات افغانستان مبنی بر کسب عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

 

 

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، طرح قانون گمرکات و طرح قانون استندردسازی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزرای عدلیه و مالیه را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مؤظف نمود، تا قانون گمرکات را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازند. همچنان کمیتۀ به عضویت وزرای عدلیه، تجارت و صنایع، صحت عامه و رئیس ادارۀ ملی استندرد را مؤظف نمود، تا قانون استندردسازی را طبق تذکر جلسه تصحیح و در جلسۀ تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح و نهایی سازند.

 

به همین ترتیب، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح ضمیمه قانون اصول محاکمات تجارتی را مورد تائید قرار داد.

 

سپس، وزیر تحصیلات عالی و جاوید رسولی رئیس امتحانات این وزارت، نگاه اجمالی بر امتحانات کانکور سال 1394 -1395 را به شمول دستاوردها، چالش‌های فراراه پروسۀ مذکور، طرح‌های پیشنهادی برای از بین بردن چالش‌ها در زمینۀ برگزاری امتحانات، نحوۀ شناسایی افراد واجد شرایط، ایجاد ویب‌سایت مشخص، به دسترس قراردادن بانک سوالات به فارغان مکاتب و موضوعات دیگر را به جلسه ارایه کردند.

 

کابینه طرح وزارت تحصیلات عالی را مورد تأیید قرار داد و از پروسه امتحانات کانکور اعلام حمایت نمود.کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور کشور از کارکرد وزارت تحصیلات عالی در خصوص برگزاری کانکور تشکری نمود، و هدایت داد که به پاس انجام خدمات جاوید رسولی رئیس امتحانات وزارت تحصیلات عالی تقدیر نامۀ درجه اول به وی اعطا گردد. همچنان به وزیر تحصیلات عالی هدایت داده شد، تا کارمندان بخش امتحانات این وزارت را مورد تقدیر قرار دهد.

 

جلسه فیصله بعمل آورد تا وزارت تحصیلات عالی طرح مشخص را در رابطه به تشکیلات ریاست کانکور با وجوه مورد نیاز آن ترتیب، و به ریاست جمهوری ارایه نماید و همچنان زمان برگزاری امتحان کانکور را با پوهنتون‌های ولایات گرمسیر و سردسیر مجدداً بازنگری و نهائی نموده و نتایج امتحانات کانکور سال 1394-1395 را از طریق ویدیو کنفرانس به ولایات کشور توضیح و تشریح نماید.

 

بعداً، وزیر دفاع ملی، پیشنهاد آن وزارت مبنی بر معافیت هزینه حفظ و نگه‌داشت مقدار 6000 تن گندم آن وزارت و تقاضای توزیع آنرا که در ذخایر استراتیژیک وزارت زراعت و آبیاری قرار دارد، به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزرای دفاع ملی، مالیه و زراعت و آبیاری را مؤظف نمود، تا پیشنهاد متذکره را مجدداً بررسی و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

 

همچنان وزیر کار  و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح نامگذاری روز 27 ماه مبارک رمضان را بنام روز حمایت از اطفال آسیب‌پذیر و ایجاد صندوق اعانه به منظور حمایت از اطفال یتیم و بی‌سرپرست را به جلسه ارایه کرد.

 

بعد از بحث همه جانبۀ کابینه، روز پانزدهم ماه مبارک رمضان بنام روز حمایت از اطفال آسیب پذیر، یتیم و بی‌سرپرست مورد تصویب قرار گرفت. وزرای کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مالیه و عدلیه مؤظف شدند، تا چگونگی جهات قانونی ایجاد صندوق اعانه برای اطفال یتیم و بی‌سرپرست را مطالعه و طرح توافق شده را به جلسات بعدی کابینه ارایه کنند.

 

به همین ترتیب، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طرح پیشنهادی تجلیل از هفته مبارزه علیه مواد مخدر را به هدف مشارکت و هماهنگی و بسیج ملی جهت آگاهی‌دهی عمومی از اضرار مواد مخدر را به جلسه پیشکش نمود. وی افزود، در این طرح مکلفیت‌های ادارات دولتی در عرصۀ تجلیل مشخص گردیده و به تمام وزارت‌ها و ادارات دولتی مسؤولیت داده شده، تا هر سال هفتۀ مبارزه علیه مواد مخدر را با استفاده از منابع مالی خویش بصورت مستقلانه تجلیل نمایند، که این طرح مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

 

سپس، معین جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور ارج‌گذاری و زنده نگهداشتن یاد و کارنامه‌های خبرنگاران کشور، طرح اعمار منار یادگاری در چوک بره‌کی شهر کابل را در همکاری با شاروالی کابل به جلسه ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

 

در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه مطرح گردید و حسب ذیل مورد تائید قرار گرفت.

 

  • تفاهم ابراز علاقمندی میان ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و آژانس همکاری و همآهنگی ترکیه (تیکا) در رابطه به تأسیس پوهنتون اناث ترک – افغان مولانا.

 

  • موافقتنامه NAT – 1 – 4007 میان اداره هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان و ادارۀ هوانوردی فدرال وزارت ترانسپورت ایالات متحده امریکا.

 

  • توافقنامه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و هیأت باستان شناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) برای ایجاد نقشه‌های باستان شناسی افغانستان.

 

  • پروتوکول شرایط حفظ الصحۀ نباتی برای صادرات زعفران از افغانستان به چین، میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان و ادارۀ عمومی نظارت و تفتیش کیفیت و قرنطین جمهوری خلق چین.

 

  • یادداشت تفاهم احداث مشترک کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه‌ آبی ابریشم قرن 21 میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار