افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 9 اکتبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد در ارگ

شورای عالی <a href=

روزگذشته جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست اشرف غنی تدویر یافت.

در این جلسه در مورد پلان تجارتی تولید مواد ساختمانی شرکت محب گروپ، مصوبه شورای عالی اقتصادی در مورد طرح مدیریت پارک های صنعتی و موضوع انتقال پول عواید ترانسپورتی شهرهای کویته و پیشاور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا رئیس جمهور غنی بخاطر برگزاری موفقانه نشست سام، از وزارت مالیه و سایر نهادهای مربوطۀ حکومتی تشکر کرده، گفت که نشست سام برای افغانستان مفید بود و ما موفق شدیم تا اعتماد همکاران بین المللی را به همراه داشته باشیم.

در مقابل، اکلیل حکیمی وزیر مالیه از حمایت های رئیس جمهور در برگزاری نشست سام تشکر نموده، گفت که نشست متذکره موفقیت آمیز بود.

سپس رئیس شرکت محب گروپ، پلان تجارتی تولید مواد ساختمانی شرکت خویش را به جلسه ارائه کرده، گفت که شرکت مذکور در زمینه های تولید تخته های گچی، سرامیک، سنگ، شیشه، چوب، المونیم و مواد مرتبط به آن فعالیت خواهد کرد.

وی افزود که کمپنی ما علاقمند سرمایه‌ گذاری در افغانستان است و ما از حکومت می خواهیم تا در عرصۀ امنیت، برق و سهولت های گمرکی با ما همکاری نماید.

رئیس شرکت محب گروپ خاطرنشان کرد که کمپنی ما تکنالوژی های مدرن و جدید را به افغانستان آورده، از ظرفیت خوب کاری برخوردار بوده و مصرف برق آن نیز کمتر است.

وزیر شهرسازی و سرپرست وزارت های فواید عامه، معادن و پترولیم و ترانسپورت، داکتر محمد همایون قیومی، اجمل احمدی، الهام عمر هوتکی، خان‌جان الکوزی، کمین زاده، قدرت الله ذکی و عبیدالله رامین وکلای ولسی‌جرگه به تفصیل در رابطه به اهمیت سرمایه‌گذاری صحبت کردند و از علاقمندی شرکت محب گروپ بخاطر سرمایه‌گذاری استقبال کردند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ضمن استقبال از طرح متذکره، گفت که یک کمیته، طرح ارائه شدۀ شرکت محب گروپ را بررسی کند تا شرکت متذکره با حکومت وارد مذاکره شود.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، گفت که این سرمایه‌گذاری متمرکز به کابل نباشد و در ولایات مختلف نیز صورت گیرد.

اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری خاطرنشان کرد که ما ضرورت به یک پالیسی داریم تا بر مبنای آن بتوانیم به تاجران و سرمایه‌گذاران کمک کنیم.

داکتر محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها گفت که مواد ساختمانی در کشور ما قیمت بیشتر دارد و کیفیت آن  نیز پایین است. وی افزود که یک کمیته ایجاد شود تا بستۀ پیشنهادی شرکت محب گروپ را بررسی نماید تا در این زمینه تصمیم گرفته شود.

رئیس جمهور غنی در این خصوص صحبت کرد و از علاقمندی شرکت محب گروپ بخاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان تشکر کرد و ضمن تاکید بر ایجاد کمیته متذکره، گفت که یک کمیتۀ دیگر نیز ایجاد شود که موضوعات مربوط به بخش سرمایه‌گذاری را بررسی نماید تا بتوانیم سهولت های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمائیم.

رئیس جمهور گفت که حکومت، اراده برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران دارد و از سرمایه‌گذاری آنان استقبال و حمایت می کند.

جلسه شورای عالی اقتصاد، طرح ارائه شده از سوی شرکت محب گروپ را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

متعاقباً مصوبۀ شورای عالی اقتصادی در مورد طرح مدیریت پارک های صنعتی از سوی همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به جلسه ارائه گردید.

وی در مورد نقش شورای عالی اقتصاد در امور پارک های صنعتی و اهداف ایجاد کمیته انکشاف پارک های صنعتی صحبت کرد و در مورد ترکیب، وظایف، صلاحیت و شرایط ایجاد کمیته متذکره و همچنان چگونگی توزیع زمین، اجرای سند ملکیت برای دریافت کنندگان زمین و حفظ و مراقبت پارک های صنعتی، معلومات داد.

وزیر تجارت و صنایع در مورد نتایج ارزیابی پارک های صنعتی کابل و هرات، اندازه زمین موجوده و زمین مورد نیاز برای احداث پارک های صنعتی جدید و اندازه زمین مورد نیاز در پنج سال آینده برای احداث پارک های صنعتی به تفکیک ولایات، معلومات مفصل به جلسه ارائه کرد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، طرح مدیریت پارک های صنعتی را جامع و همه جانبه توصیف کرد.

داکتر همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا ها گفت که کمیتۀ متذکره پل ارتباطی میان وزارت تجارت و صنایع و شورای عالی اقتصاد است.

انجنیر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت که دافغانستان برشنا شرکت آمادۀ همکاری با پارک های صنعتی است و پارک های صنعتی باید با استندرد اعمار گردند تا در زمینه توزیع برق، دچار مشکل نشویم.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، طرح مذکور را مفید ارزیابی کرده گفت که ما باید تلاش کنیم تا از تداخل وظیفوی در این خصوص جلوگیری صورت گیرد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفت که برای توزیع زمین در پارک های صنعتی، یک میعاد زمانی در نظر گرفته شود تا مطابق آن سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکری از ارائه طرح متذکره، گفت که وزارت تجارت و صنایع ظرفیت تحلیل اقتصادی از پارک های صنعتی را داشته باشد.

وی ضمن اینکه بر کیفیت پارک های صنعتی تاکید کرد، گفت که قمیت پارک های صنعتی کاهش پیدا کند و در این پارک ها به زیربنا توجه صورت گیرد.

رئیس جمهور همچنان گفت که وزارت تجارت در کنار تجارت، به صنایع نیز توجه کند، زیرا هدف اصلی ما تقویت صنایع کشور است.

بعداً موضوع انتقال پول عواید ترانسپورتی شهرهای کویته و پیشاور از سوی محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه شد.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که یک هیات تعین شود و بعد از بررسی در رابطه به انتقال عواید، تصامیم مقتضی را اتخاذ نماید.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار