افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 29 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست اشرف غنی

ارگ

 

بعد از ظهر روز گذشته جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد.

 

در این جلسه  پالیسی دسترسی آزاد به انترنت و طرح پیشنهادی ایجاد بنادر خشکه در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در ابتدا، اشتراک کنندگان جلسه در مورد اهمیت پالیسی دسترسی آزاد به انترنت، مفاد، و پوتانشیل مبدل ساختن افغانستان به یک بندر تکنالوژی که از طریق شبکۀ فایبر نوری آسیا مرکزی و جنوبی را وصل کند، صحبت کردند.

 

متخصصین سکتور تکنالوژی معلوماتی در جلسه گفتند که برای رشد این سکتور نیاز به پالیسی جدید است تا زمینۀ توسعه پایدار طوریکه در قانون اساسی تسجیل شده است، از طریق باز نمودن زیربناها برای رقابت آزاد فراهم گردد. پالیسی دسترسی باز، حق دسترسی قانونمند سرمایه گذاران به زیربناهای اساسی را با درنظرداشت اصول و معیار های بین المللی (مانند عدم تبعیض، شفافیت، قیمت عادلانه) در اختیار آنان قرار می دهد.

 

اشتراک کنندگان، هدف اصلی پالیسی دسترسی آزاد را دخیل ساختن سکتور خصوصی در ارایۀ خدمات تکنالوژی معلوماتی با شکستن انحصار دولتی به خاطر بلند بردن کیفیت خدمات و پایین آوردن قابل ملاحظۀ مصارف آن عنوان کردند.

 

اشتراک کنندگان همچنان گفتند که انحصار طوری بشکند که سکتور خصوصی به معنای واقعی آن رقابت نماید و فرصت واگذاری انحصار از دولت به سکتور خصوصی مساعد نشود.

 

رئیس جمهور گفت که به خاطر بهبود خدمات و بلند بردن کیفیت، باید ساحاتی مشخص شود که دولت در آن سرمایه گذاری کند و همچنان ساحاتی معرفی گردد که سکتور خصوصی علاقمند سرمایه گذاری در آن می باشد. او بر بهبود رابطه بین سکتور خصوصی و وزارت مخابرات، ادارۀ اترا و در مجموع حکومت تأکید ورزید و افزود که قواعد بازی باید مشخص گردد تا از سؤ استفاده و انحصار گری جلوگیری شده باشد.

 

رئیس جمهور گفت که هدف حکومت تنها ارایۀ خدمات توسط انترنت و تیلفون سکتور تکنالوژی معلوماتی نیست بلکه کاربرد این خدمات در بخش تعلیم و تربیه، تجارت و وصل ساختن متشبثین افغان با جهان می باشد.

 

جلسه تصمیم پالیسی دسترسی آزاد (Open Access) را مورد تائید قرار داد و فیصله نمود که نهاد های ذیربط باید طرح عملی سازی این پالیسی را ترتیب کند. به همین ترتیب، در جلسه فیصله شد که ظرفیت نظارتی ادارۀ اترا بررسی شود و با نظرداشت نیازمندی های کنونی در پرتو تغییر پالیسی بالای ارتقای ظرفیت نظارتی آن سرمایه گذاری صورت گیرد.

 

جلسه به نهادهای ذیربط همچنان وظیفه سپرد تا به خاطر مشخص ساختن دریچه های اتصال (Gateways) افغانستان با کشور های منطقه از طریق فایبر نوری طرح مشخصی را ارائه کند.

 

در قسمت دوم جلسه، طرح پیشنهادی ایجاد بنادر خشکه در نقاط مختلف افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

 

شرکت گلف‌تینراین طرحی را ارایه کرد که به اساس پیشنهادات آن با ساختن بنادر خشکه تسهیل قابل ملاحظه در واردات و صادرات به وجود آمده و عواید افغانستان به شکل قابل ملاحظۀ بیشتر خواهد شد. به اساس این طرح، علاوه بر افزایش عواید، 25 در صد کاهش در هزینۀ انتقالات به وجود خواهد آمد که احتمال دارد این رقم با بهبودی وضعیت تا 50 در صد بلند برود. در این طرح آمده است که از سیستم گرفتن سرتفیکت اموال در محل بارگیری بیش از انتقال (PAAR) استفاده خواهد شد.

 

اشتراک کنندگان مجلس از این طرح و ایجاد بنادر خشک برای تسهیل واردات و صادرات حمایت کردند و گفتند که باید بررسی شود که گزینه های دیگر برای افغانستان در صورتی که دولت آمادۀ سرمایه گذاری در این قسمت است، چه بوده می تواند. اشتراک کنندگان بر هدف افغانستان – که مبدل ساختن از کشور وارداتی به صادراتی است – تأکید ورزیدند و گفتند که در هرگونه برنامه ریزی باید در این هدف در نظر گرفته شود.

 

رئیس جمهور غنی گفت که به خاطر جلوگیری از هدر رفتن عواید گمرکات، کاهش فساد اداری در بنادر، تسهیل کار تجار در واردات و صادرات، این ابتکار گام خوبی بوده می تواند. او افزود که حمایت حکومت از ایجاد این بنادر پیام واضحی را به سکتور خصوصی و شرکای بین المللی می فرستد که ما متعهد به مبارزه با فساد اداری و فراهم ساختن زمینۀ کاری به سکتور خصوصی می باشیم.

 

جلسه فیصله کرد که حکومت آماده است در این عرصه از بودجۀ خویش سرمایه گذاری کند و تفاهمنامۀ همکاری میان این شرکت و وزارت مالیۀ افغانستان به خاطر ایجاد این بنادر امضأ شود.

 

همچنان جلسه به نهادهای ذیربط وظیفه سپرد تا معلوم نماید که ایجاد یک بندر خشکه قیمت صادر و یا وارد نمودن یک کانتینر مال را تا چه اندازه کاهش می دهد و در زمان انتقال چه تغییری به وجود خواهد آمد.

 

در جلسه بندر نیمروز و بندر آقینه به حیث دو نقطۀ پیشنهادی برای تأسیس بنادر خشک پیشنهاد گردید تا یک کمیتۀ بین الوزارتی بررسی را برای یافتن راه های مناسب جهت ایجاد این بنادر انجام دهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار