افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 13 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ شورای عالی اراضی و آب در ارگ ریاست جمهوری

ارگ

 

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب، روز گذشته به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی طرح پیشنهادی تحکیم سواحل دریای آمو و میکانیزم پیشنهادی شریک‌سازی ارقام معلومات برای پیش‌بینی و هشداردهی سیلاب و خشک‌سالی، بحث نمود.

 

 

 

ابتدا، طرح پیشنهادی تحکیم سواحل دریای آمو از سوی علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به‌جلسه مطرح گردید و گزارش مفصل در خصوص چگونگی وضعیت سواحل دریای آمو و هم‎چنان مشکلات و پیشنهادات نیز ارائه شد.

 

 

 

سپس، مشاور وزارت انرژی و آب به تشریح برنامه‌های وزارت مذکور دراین زمینه پرداخته گفت، در گذشته به تحکیم سواحل دریای آمو توجه خاص صورت نگرفته و همین موضوع سبب گردیده‌است، تا تخریبات زیاد به این سواحل وارد گردد.

 

 

 

او افزود که اکنون موجودیت ارادۀ سیاسی، ادارۀ مستقل اراضی، افزایش ظرفیت‌های تخنیکی و تخصصی، علاقمندی تمویل‌کننده‌گان، موجودیت پالیسی و استراتیژی مدیریت سیلاب و آب‌های فرامرزی، سبب‌شده تا به سواحل دریای آمو توجه بیشتر صورت گیرد.

 

 

 

مشاور وزارت انرژی و آب پیشنهاد کرد که یک ادارۀ جدید بودجوی با صلاحیت‌ها و ظرفیت‌های لازم و داشتن امکانات مالی و تخنیکی در چوکات این وزارت ایجاد گردد، تا روند کار تسریع یابد.

 

 

 

هم‎چنان او پیشنهادات مشخص را درخصوص، تثبیت و علامه‌گذاری سواحل، تهیۀ ماستر‌پلان تحکیم سواحل دریای آمو، حفاظت منابع طبیعی، زون‌بندی مسیر سواحل، تشویق تمویل‌کننده‌گان و تطبیق پروژه‌های تحکیماتی در دوطرف سواحل دریای آمو، تشویق کشورهای همسایه جهت تمویل لازم تحکیماتی و تخصیص به‌موقع و کافی بودجه مورد نیاز برای برنامه‌های ملی توسط وزارت مالیه، مطرح کرد.

 

 

 

در جلسه، جامی‌زاده نمایندۀ اتحادیۀ صنعت‌گران اظهارداشت که باید پلان منظم جهت تحکیم‌کاری سواحل دریای آمو وجودداشته باشد و بعد از مطالعات دقیق به‌حیث پروژه ملی شامل بودجۀ وزارت انرژی و آب شود، تا بتواند تحکیم اصولی صورت گیرد.

 

 

 

در ادامه داکترعباس بصیر مشاور رئیس‌جمهور گفت، برای تحکیم سواحل دریای آمو، مدیریت مشترک لازم است و نیز از کمک‌های بین‌المللی در این زمینه باید استفاده شود.

 

 

 

جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی کشور گفت که وزارت زراعت و ادارۀ محیط زیست برای احیای مجدد نی‌زارها به‌ویژه در سواحل دریای آمو کار نمایند.

 

 

 

رئیس‌جمهورکشور پس از استماع معلومات متذکره بیان‌داشت که تحکیم سواحل دریای آمو یک موضوع خاص و ملی است و یک گروه تخنیکی باید در این بخش تشکیل گردد، تا سواحل دریای آمو را مطالعات همه‌جانبه نماید.

 

 

 

او افزود که مدل‌های مختلف در این بخش بررسی شود و نیز روی جذب منابع از طریق بانک جهانی و بانک آسیایی بحث مفصل صورت گیرد. رئیس‌جمهور محمداشرف غنی علاوه کرد که باید یک ادارۀ ایجاد شود تا پلان‌گذاری منظم و همه‌جانبه را برای تحکیم سواحل دریای آمو ایجاد و وضع کند.

 

 

 

در جلسه، مسودۀ طرز فعالیت اجراآت ادارۀ مستقل اراضی توسط رئیس این اداره مطرح گردید. محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور دراین زمینه گفت که هر اداره باید مقررۀ خاص و جامع داشته باشد، درغیر این‌صورت روند کار آن به‌مشکل مواجه خواهد شد. او بر تقویت و انسجام بیشتر ادارۀ مستقل اراضی تأکید کرد.

 

 

 

رئیس‌جمهورکشور هم‎چنین گفت که فرهنگ داشتن مقرره در هر اداره ضروری می‌باشد، ادارۀ اراضی نقش خود را بر پروژه‌ها داشته‌باشد و ظرفیت برای استملاک به‌وجودآید. او تأکید ورزید که باید اراضی افغانستان تثبیت شود.

 

 

 

پس از بحث همه‌جانبه، مسودۀ ارائه‌شده از سوی ادارۀ اراضی در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت. هم‎چنان میکانیزم پیشنهادی شریک‌سازی ارقام معلومات برای پیش‌بینی و هشدار‌دهی سیلاب و خشک‌سالی که از سوی وزارت انرژی و آب مطرح گردیده بود، مورد تأیید قرار گرفت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار