افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 20 آوریل , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی

 

جلسۀ شورای عالی اراضی و آب، روز گذشته به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

 

دراین جلسه روی موضوعات پالیسی ملی مدیریت سیلاب، مقرره‌های اجرا و ثبت قباله، استملاک پروژه‌های امتدادی، مقررۀ ثبت ساحات غیر رسمی شهری، طرح ایجاد مرکز ارائه معلومات زمین‌داری، سمع شکایات، مبارزه با فساد و جلوگیری از غصب زمین و طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه نامه استفاده از منابع آب، بحث گردید.

 

ابتدا، مسوولین وزارت انرژی و آب؛ پالیسی ملی مدیریت سیلاب‌ها را تحت عناوین انواع، اثرات و عوامل افزایش سیلاب‌ها، شیوه‌های موجود در کاهش سیلاب‌ها، تدوین پالیسی، حوزه‌های دریایی افغانستان، مشارکت و سهم‌گیری مردم و ایجاد مرکز هشداردهی و پیش‌بینی سیلاب‌ها به‌جلسه مطرح کردند.

 

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل گفت که ضرور است تا مدیریت مبارزه با حوادث طبیعی در چوکات شاروالی‌های کشور ایجاد گردد و در هنگام وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب‌ها، آمادۀ ارائه خدمات به آسیب‌دیده‌گان باشد.

 

عباس بصیر مشاور رئیس‌جمهور در این باره گفت، در متن پالیسی به موضوع تغییر اقلیم توجه شود و نقاط آسیب‌پذیر مشخص و آب‌ریزه‌ها نیز مدیریت گردد.

 

عبدالباقی پوپل سرپرست ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی صحبت کرده گفت، در ماستر پلان شهرها باید مسیر آب‌ها مشخص و درنظر گرفته شود، تا در آینده شهروندان از آسیب‌ها در امان بمانند.

 

جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ مستقل اراضی، نقش ادارات سکتوری را در این راستا مهم خوانده گفت، تشریک دیدگاه‌های این ادارات می‌تواند در ساختن یک پالیسی جامع کمک کند.

 

رئیس‌جمهورغنی نیز در رابطه به موضوع متذکره گفت، در بخش دریاهای افغانستان خلاهای معلوماتی وجود دارد و باید برای دریاها مدل‌های تفصیلی ساخته‌شود. وی افزود که در سفر به آسترالیا و بحث با این کشور درخصوص مسایل آب، آن کشور آماده‌است که افغانستان را در ساختن مدل واضح دریاها و بندها همکاری نماید.

 

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی گفت، تغییر اقلیم یکی از موضوعات مهم می‌باشد و مدیریت تغییر اقلیم، آب و زمین سه عنصر اساسی و بنیادی است که باید به آنها توجه جدی صورت گیرد.

 

رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان کرد که باید اقدامات برای پیش‌گیری از خطرات سیلاب به وجودآید و برای مدیریت آب، پلان‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت درنظر گرفته‌شود. وی هدف از ایجاد شوراها را تشریک دیدگاه‌های ادارات و پرداختن به ابعاد موضوعات مهم عنوان کرد.

 

در بخش دیگر آجندا، جلسه روی مقرره‌های اجرا و ثبت قباله، استملاک پروژه‌های امتدادی، مقررۀ ثبت ساحات غیر رسمی شهری که از سوی مسوولین ادارۀ اراضی افغانستان مطرح گردید، بحث کرد.

 

مقررۀ اجرا و ثبت قباله در قالب سه فصل و ۲۵ ماده، مقررۀ استملاک پروژه‌های امتدادی در قالب سه فصل و ۳۱ ماده و مقررۀ ثبت ساحات غیر رسمی شهری در قالب پنج فصل و ۲۶ ماده ترتیبگردیده‌است.

 

جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی کشور گفت، در ثبت قباله از مدل کشورهای مختلف استفاده خواهد شد، تا افراد در کم‌ترین زمان ممکن بتوانند ملکیت شانرا تصاحب نمایند.

 

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل، از طرح ارائه‌شده استقبال کرده گفت، خوب است که در طرح متذکره نقش شاروالی‌ها نیز درنظر گرفته‌شود.

 

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور دراین خصوص گفت، اقداماتی که از سوی ادارۀ اراضی کشور در تهیۀ پالیسی و مقرره‌ها صورت گرفته‌است، موثر می‌باشد و ادارات دیگر باید از ادارۀ اراضی الگو بگیرند. وی افزود که ادارۀ اراضی نیاز به حمایت‌های بیشتر دارد و به‌خاطر تطبیق مقرره‌ها و قوانین، در قسمت تشکیلات و جذب افراد متخصص در آن اداره توجه جدی شود.

 

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، نیز پیرامون موضوع صحبت کرد و برهماهنگی بیشتر میان ادارات تأکید ورزید.

 

رئیس‌جمهور کشور در این باره اظهار نمود که داشتن ملکیت مصوون و قابل استطاعت از عمده‌ترین اهداف حکومت است و طرح واضح وجود داشته باشد، تا هر شهروند ملکیت خود را مصوون احساس کند. وی افزود که مقررۀ استملاک زمین‎ها از نظر محتوا مشکل ندارد، اما مقررۀ ساحات غیر رسمی نیاز به مطالعه و دقت بیشتر دارد.

 

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بیان داشت که ما در حال تغییر سیستم هستیم و باید اولویت‌بندی و زمان‌بدی در اجرای همه مقرره‌ها و پالیسی‌ها صورت گیرد و با حمایت‌های رئیس‌جمهور این روند تسریع می‌یابد.

 

در بخش دیگر آجندا، طرح ایجاد مرکز ارائه معلومات زمین‌داری، سمع شکایات، مبارزه با فساد و جلوگیری از غصب زمین که از سوی ادارۀ اراضی به‌جلسه مطرح گردید، به‌بحث گرفته شد.

 

مسوولین ادارۀ اراضی گفتند که یک مرکز ارائه معلومات، سمع شکایات، مبارزه با فساد و جلوگیری از غصب زمین‌ها ایجاد خواهد شد که اهداف عمدۀ این مرکز، تأمین ارتباط از داخل و خارج کشور با اداره و ارائه معلومات درخصوص سرمایه‌گذاری‌ها، رسیدگی به شکایات، تأمین حق مالکیت، مبارزه با فساد اداری، ثبت احصائیه منازعات زمین و ثبت پیشنهادات در بهبود خدمات می‌باشد.

 

جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی کشور گفت، دیتابیس جامع درنظر گرفته شده که معلومات ثبت‌شده را تجزیه و آنرا با ادارات مختلف به‌ویژه ادارۀ سارنوالی جهت رسیدگی به شکایات شهروندان شریک می‌سازد.

 

رئیس‌جمهورغنی از این طرح استقبال کرده گفت، طرح مذکور منظور است و باید برای جلوگیری از غصب زمین‌ها تدابیر جدی اتخاذ شود، زیرا غصب زمین به هیچ وجه قانونی شده نمی‌تواند.

 

در ادامه، طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه‌نامۀ استفاده از منابع آب که در قالب شش فصل و ۳۴ماده ترتیب گردیده‌است، از سوی مسوولین وزارت انرژی و آب به جلسه ارائه گردید.

 

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، از طرزالعمل متذکره استقبال کرده‌گفت که برای پُربارشدن آن ضرورت به بحث‌های بیشتر می‌باشد.

 

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل در این مورد گفت که جواز از مرجع واحد توزیع گردد، تا از سرگردانی مراجعین و متقاضیان جلوگیری صورت گیرد.

 

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور نیز صحبت کرده‌گفت، این موضوع فراتر از یک طرزالعمل داخلی است و باید طرزالعمل متذکره به یک مقررۀ تبدیل شود.

 

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور کشور بیان داشت که مشکلات حقوقی این طرزالعمل بررسی گردد، زیرا مدیریت آب مهم می‌باشد و باید مشخص شود که چطور از آب‌های سطحی و زیرزمینی استفادۀ موثر صورت گرفته‌می‌تواند. وی دراین زمینه هدایت داد که کمیتۀ مشترک تحت ریاست محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور روی چگونگی موضوع کار کند.

 

رئیس‌جمهور کشور، داشتن دانش تخنیکی و کار بین‌الوزارتی را در این زمینه مهم و ارزنده خوانده گفت که نیاز است موثریت ادارات در این خصوص سنجش شود. وی افزود که روی مصرف آب باید دقت شود و انگیزۀ صرفه‌جویی از آبها برای همه شهروندان نهادینه گردد تا در آینده به مشکل کمبود آب دچار نشویم.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار