افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 1 فوریه , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه کمیسیون عالی مهاجرت در ارگ ریاست جمهوری

 

جلسه کمیسیون عالی مهاجرت روزگذشته تحت ریاست اشرف غنی، در ارگ برگزار شد.

 

در آغاز جلسه سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده‎گان، در رابطه به برنامه‎های وزارت مهاجرین معلومات داد و پلان تطبیقی و طرح پیشنهادی بودجه پالیسی ملی بی‎جاشدگان در سطح ولایت هرات را به جلسه ارائه کرد.

 

سپس رئیس مهاجرین ولایت هرات، پلان تطبیقی پالیسی ملی بی‎جاشدگان داخلی ولایت هرات را به صورت تفصیلی که شامل سروی و بررسی وضعیت کمپ‎های بی‎جاشدگان، تاسیس شوراهای بی‎جاشدگان داخلی و شورای انکشافی مردمی، آگاهی دهی و اطلاع رسانی پیرامون پالیسی ملی بی‎جاشدگان، عودت بی‎جاشدگان داخلی به محلات اصلی شان، عودت و ادغام بی‌جاشدگان در ولایات اصلی شان، فراهم نمودن مساعدت اعمار سرپناه برای بی‎جاشدگان، تسهیل اخذ تذکره و کارت تولد، تشخیص زمین‌های مناسب دولتی به‌منظور احداث شهرک و ادغام محلی بی‎جاشدگان، شناسایی و تشخیص بی‎جاشدگان بدون زمین و سرپناه، نقشه اندازی زمین جهت عرضه خدمات عامه، احیای سیستم آب و فاضلاب، ارائه خدمات اولیه مصئونیت غذایی و معیشت، ممانعت از اخراج اجباری با فراهم نمودن بدیل‌های مناسب به‎منظور جلوگیری از اعمار سرپناه بالای ملکیت‎های دولتی و خصوصی توسط بی‎جاشدگان و مدیریت بی‌جاشده‎های جدید در هماهنگی با مسئولین ولایات اصلی بی‎جاشدگان می‎باشند، ارائه کرد.

 

وی گفت که در مدت شش ماه یک کمیته‌ای زیر نظر والی با همکاری موسسات کمک کننده در رابطه به بی‎جاشدگان داخلی و روی شاخص‌های مشخص کار شده است.

 

رئیس مهاجرین ولایت هرات، گفت که در ولایت هرات ۷۶ هزار بی‎جاشدۀ داخلی وجود دارد و یک ساحه برای آن‎ها در نظر گرفته شده است. بعضی از خدمات مانند کلینیک و مکتب آماده بهره برداری بوده و قرار است در این ساحه برای افراد بی‎جاشده و شماری از باشندگان هرات مسکن داده شود.

 

سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفت که ما با وزارت تجارت و صنایع در شهرک قالین باف‎ها یک الگوی خوب کارهای ساختمانی را داریم و می‌توانیم این الگو را در شهرک مهاجرین نیز تطبیق کنیم.

 

جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، گفت که یک ارزیابی همه جانبه و سروی صورت گیرد و چگونگی انتخاب ولایت هرات از سوی بی‎جاشده گان نیز معلوم گردد.

 

انجنیر ویس احمد برمک گفت که ما در کنار توزیع زمین، اگر روی آپارتمان‎ها نیز کار کنیم، بهتر خواهد بود تا سرمایه‎ها منسجم و محدود گردد.

 

عبدالباقی پوپل گفت که در هرجائی‏که شهرک برای مهاجرین ساخته می‌شود، جزء پلان شاروالی‎ها نیز گردد.

 

رئیس‎جمهور غنی پس از استماع سخنان آنان، گفت که در شهرک‌های که برای مهاجرین خانه اعمار می‎گردد، باید قابل استطاعت باشد و ساحه تجارتی در جوار شهرک‎ها موقعیت داشته باشند.

 

رئیس‎جمهور افزود: شاروالی‎ها باید برای خدمات کارهای اساسی را انجام دهند و هم‌چنان روی مسایل فرهنگی و اجتماعی در شهرک‎ها توجه شود.

 

محمداشرف غنی گفت که ساحه کار باید در اطراف شهرک‎ها موقعیت داشته باشد و یک رابطه واضح با کاریابی موجود باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما در رابطه به بی‎جاشدگان داخلی و مهاجرین ضرورت به یک برنامه ملی داریم و این برنامه حد اقل برای ده سال باشد.

 

رئیس‎جمهور غنی تصریح کرد که یک گروپ از وزرا و مسئولین دولتی روی موضوع کارکنند و به اولویت‎های چون آب، برق، سرپناه، ملکیت و کار برای افرادی‎که به کشور برمی‎گردند، توجه شود.

 

رئیس‎جمهور گفت که در سال جاری بیش از یک میلیون مهاجر از پاکستان به وطن برگشتند و این بازگشت پیام واضح دارد که مردم بالای حکومت و آینده کشور اعتماد دارند.

 

محمداشرف غنی گفت که بحث مهاجرین و بی‎جاشدگان داخلی برای حکومت یک اولویت است و باید جلسات متعدد در این باره داشته باشیم.

 

رئیس‎جمهور غنی خاطرنشان کرد که تفکیک وظایف باید صورت گیرد و این وظایف نهاد محور و واضح باشد. وی تاکید کرد، بدون برنامه ملی کار انجام شده نمی‎تواند و نهادها باید مشترکاً کار کنند.

 

رئیس‎جمهور در اخیر گفت که مشکل ما نبود یک احصائیه دقیق است که باید در این رابطه احصائیه دقیق داشته باشیم و همه نهادها روی مسئله عودت کنندگان تمرکز کنند و امکانات خود را روی کمک و همکاری بسیج نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار