- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری جلسه کمیسیون بررسی مسیر انتقال برق۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان

 برق

 

کمیسیون موظف برای بررسی مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان دیروز اولین اجلاس خود را برگزار کرد.

 

این کمیسیون پس از آن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی موظف شد که شماری از مردم در کابل در اعتراض به انتقال این برق از مسیر سالنگ به مظاهره پرداخته و تقاضا کردند که انتقال برق از راه بامیان صورت گیرد.

 

در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این کمیسیون در اولین نشست خود پلان کاری را تصویب کرد.

 

محمد همایون قیومی رهبری این کمیسیون را به عهده دارد و نمایندگان حکومت و معترضان در آن عضویت دارند.