افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, امنیتی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 17 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه مشورتی در رابطه با دستگیری مخربین وخورده فروشان موادمخدر

نشست مشورتی

 

وزیر مبارزه علیه مواد مخدربا مسوولین ناحیه نهم کابل، دررابطه با دستگیری مخربین وخورده فروشان موادمخدرن شست مشورتی برگزار کردند.

 

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر و سید فیصل حسینی معین مالی واداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با رییس ناحیه نهم شهرداری کابل، معاون امنیتی ونماینده امنیت ملی حوزه نهم امنیتی در رابطه با دستگیری مخربین وخورده فروشان مواد مخدر بحث و تبادل نظرنمودند.

 

خانم عظیمی از تلاش های پولیس ملی وپولیس مبارزه علیه مواد مخدر در امر مبارزه با مواد مخدر وجلوگیری از استفاده وفروش مواد مخدرسپاس گذاری نموده گفت: ما از نهاد های امنیتی توقع داریم تا در رابطه با جلوگیری ودستگیری خورده فروشان مواد مخدر در ناحیه نهم تلاش جدی نمایند.

 

درادامه سید فیصل حسینی معین مالی واداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به ذهنیت سازی مردم در مورد اضرار مواد مخدر ودوری از استفاده وفروش مواد مخدر تاکید نمودند.

 

در اخیرمسوولین امنیتی درمورد جلوگیری از فروش مواد مخدر ودستگیری قاچاق بران وفروشنده گان مواد مخدر وعده سپردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار