افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 18 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه شورای عالی لوی څارنوالی

څارنوالی

 

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نورحبیب جلال سرپرست و مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق دایر شد.

 

در این جلسه که مرستیالان و روسای مرکزی این اداره شامل است روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

در قسمت اول اعضای شورای عالی، پیشنهاد ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در مورد حق الزحمه هیات تحریر و گروه نویسنده گان مجله و جریده څارنوال را مورد تایید قرار داد.

 

به تعقیب آن مطابق اجندای شورای عالی لوی څارنوالی، مشکل ممنوع الخروجی افراد و پاسپورت های الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس متن پیشنهاد معاونیت لوی څارنوالی در امور نظامی، بعضا به دلیل داشتن نام های مشابه و عدم ذکر نام پدر در پاسپورت ها؛ به جای افرادیکه تحت پیگرد قرار دارند، اشخاص دیگر از میدان های هوایی بازگردانده شده اند.

 

شورای عالی لوی څارنوالی هدایت داد تا از آنجایی که ریاست پاسپورت و پولیس سرحدی مربوط وزارت محترم امور داخله میباشد بنا  این مشکل را به شکل ریشه یی و همه جانبه مرفوع سازد.

 

موضوع بعدی شامل اجندای شورای عالی لوی څارنوالی بحث روی سرنوشت افرادی بود که به دلیل جرایم اختطاف و آدم ربایی مدت حبس شان سپری شده ولی به دلیل عدم رد پول دریافتی و زمت شان به متضرر قضیه هنوز در زندان ها به سر میبرند. شورای عالی فیصله کرد که مراجع مربوطه مطابق هدایت فرمان مقام عالی یاست جمهوری در زمینه اجراات نمایند. بر اساس این فرمان افرادیکه به دلیل جرایم اختطاف محکوم به مجازات شده باشند، بعد از سپری نمودن حبس شان تا رد پول زمت به متضرر قضیه در زندان باقی خواهند ماند.

 

در ادامه این جلسه گزارش ریاست تفتیش مبنی بر تخلفات بعضی از څارنوالان در زون شمال و جنوب کابل به خوانش گرفته شد. اعضای شورای عالی ضمن تاکید بر کار مسلکی و بدون نقص څارنوالان از ریاست تفتیش خواست تا در جریان بررسی عملکرد څارنوالان ، آنان را رهنمایی نمایند و در صورت تخلفات عمدی، نتیجه بررسی را با شورای عالی شریک سازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار