افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 10 فوریه , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه شورای امنیت ملی در ارگ

درین جلسه بر هماهنگی بیشتر بین قول اردوها، قوماندانی ها، کندک ها و پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تأکید شد.
جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در ارگ دایر گردید.

در این جلسه وزاری سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه ولایات بغلان، هلمند و کندز گزارش ارائه نمودند.

جلسه تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش ها، رشادت ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.

همچنان درین جلسه بر هماهنگی بیشتر بین قول اردوها، قوماندانی ها، کندک ها و پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تأکید شد.

شورای امنیت ملی با توجه به اوضاع امنیتی ولایت هلمند فیصله نمود تا به منظور بررسی اوضاع عمومی ولایت هلمند، هیئت با صلاحیت از ارگانهای ذیربط به آن ولایت سفر نمایند. هیئت مؤظف شد تا نتایج بررسی های خویش را به جلسه بعدی شورای امنیت ملی ارایه نماید.

درین جلسه، با ابراز امتنان از دفتر شورای امنیت ملی و ارگان های سکتور دفاعی و امنیتی در زمینه ترتیب و نهایی سازی رهنمود هماهنگی و تقسیم وظایف میان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در قضایای تروریستی و تخریبی، طرح یادشده مورد تأیید قرار گرفته و هدایت داده شد تا در مطابقت با آن اقدامات عملی در برخورد به قضایایی تروریستی و تخریبی صورت گیرد.

در اخیر شورای امنیت ملی، با تأکید بر نقش حیاتی پروژه های زیربنایی و شاهراه های کشور، هدایات لازم را در راستای تأمین امنیت و فراهم آوری تسهیلات لازم در تطبیق پروژه های زیربنایی و تامین امنیت شاهراه ها به ارگانهای دفاعی و امنیتی سایر ارگان های ذیربط کشور صادر نمود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار