افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 25 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه بین الوزارتی در وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

جلسه

فروش ساحات تجارتی شهرک های مهاجرین، درجلسه بین الوزارتی مورد بررسی قرار گرفت.

بنا برفیصله کابینه ، در جلسه بین الوزارتی که تحت رهبری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و با اشتراک وزیر اقتصاد برگزار گردیده روی فروش ساحات تجارتی و بلند منزل های شهرک های مهاجرین سه ولایت توافق شد .

جلسه که بمنظور فروش ساحات تجارتی شهرک های مهاجرین ولایات ننگرهار ، خوست و پروان و چگونگی تحقق مصوبات و طرزالعمل در این زمینه برگزار گردیده بود معینان وزارت امور مهاجرین و نمایندگان وزارت مالیه ، اقتصاد و انکشاف دهات نیز اشتراک ورزیده بودند .

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در جلسه از مسولین این سه وزارت خواست تا نمایندگان شان را الی چهارم عید به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور آغاز کار برای فروش ساحات تجارتی و بلند منزل های شهرک های مهاجرین در این سه ولایاتمعرفی نمایند .

انتقال شهرک های مهاجرین این سه ولایات و پول فروش ساحات تجارتی و بلند منزل های آن به شاروالی های از موارد دیگری بود که درجلسه روی آن توافق صورت گرفت .

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار